عبدالله ولی‌نژاد

مدیرنشرطراح
نام
:
عبدالله
نام خانوادگی
:
ولی‌نژاد

کتاب های عبدالله ولی‌نژاد

book titlebook ISBNbook Edition No

مکاترونیک کاربردی اصول کنترل در ماشین‌سازی

97896429174191

درس فنی پایه حرفه ریخته‌گری

97896470897532

پیوست جداول مهندسی برق و قدرت

97896470891285

گام به گام طراحی و ساخت قالبهای برش

97896470899203

مهندسی عملی شکل دادن

97896470892343

تئوری و عملی قالبهای تزریق پلاستیک

97896491862456

راهنمای کوچک فولادهای ماشین‌سازی

97896470897772

طراحی ماشینهای ابزار دستگاههای تراش، فرز و پرس

97896491862837

در پیرامون ماشینکاری و ماشینهای ابزار تراشکاری، فرزکاری، سنگ‌زنی ...

97860054841132

اصول، طراحی و کاربردهای نیوماتیک

97896470890814

تکنولوژی و برنامه‌نویسی ماشینهای CNC

978964708905010

طراحی مکانیزمها برای طراحان و ماشین‌سازان

97896470890746

طراحی و ساخت قالبهای دایکاست

97896470890055

فرهنگ فنی و مهندسی سه زبانه فارسی - آلمانی - انگلیسی

97896429176551

طراحی و ساخت قالب، قیود و فرامین

97896470899375

جداول و استانداردهای فولاد: کلید فولاد

978964918627610

مهندسی عملی شکل دادن

97896429177161

در پیرامون ماشینکاری و ماشینهای ابزار: تراشکاری، فرزکاری، سنگ‌زنی و ...

97860054844961

جدول انطباقات و تلرانس‌های ISO برای اندازه نامی از 1mm تا 500mm طبق DIN EN ISO 286

97896429178081

قالب‌های برش، شکل‌دادن، اجزاء قالب: آموزش طراحی با 1000 مثال کاربردی

97896429178151

کلید فولاد: انواع فولادها و عملیات حرارتی، عناصر آلیاژی و عناصر همراه در فولادها، سیستم نامگذاری

97896429178771

جداول، فرمول‌ها و استانداردهای مهندسی ساخت و تولید

97896429178462

جداول و استانداردهای طراحی و ماشین‌سازی

978964291720419

مرجع کامل نقشه‌کشی صنعتی

97860054840695

قالبهای برش: گام به گام طراحی و ساخت

97896429173964

جداول و استاندارد پلاستیک‌ها، کامپوزیت‌ها، چسب‌ها ....

97860086660801

طراحی و ساخت مدلهای ریخته‌گری

97896470891977

فرهنگ مهندسی مکانیک: ساخت و تولید (تصویری - تشریحی)

97896429174334

قالبهای تزریق پلاستیک "108 مثال آزمایش شده"

97896470890292

کنترل کاربردی در ماشین‌سازی و مکاترونیک

97896470896781

طراحی و ساخت قالب و قیود

97896491862077

گام به گام طراحی و ساخت قالبهای برش

97896470890125

در پیرامون ماشینکاری و ماشینهای ابزار: تراشکاری، فرزکاری، سنگ‌زنی و ...

97896470893642

تکنولوژی و برنامه‌نویسی ماشینهای CNC

97896470890507

فرهنگ تصویری تشریحی مهندسی مکانیک

97896470893332

گام به گام طراحی و ساخت قالبهای برش

97896470899201

پیوست جداول و استانداردهای طراحی و ماشین‌سازی

978964918626924

جداول و استانداردهای طراحی و ماشین‌سازی

978964918623830

جداول و استانداردهای طراحی و ماشین‌سازی

1

آزمونهای فنی و حرفه‌ای خودرو

1

آزمونهای فنی و حرفه‌ای خودرو

1

جداول و استانداردهای طراحی و ماشین‌سازی

2

جداول و استانداردهای فولاد (کلید فولاد)

1

طراحی ماشینهای ابزار: دستگاههای تراش، فرز و پرس

1

طراحی و ساخت مدلهای ریخته‌گری (Fachkenntnisse Giessre imodellbau)

1

طراحی و ساخت قالب و قیود

97896461330061

جداول و استانداردهای طراحی و ماشین‌سازی

97896443700765

تکنولوژی و برنامه‌نویسی ماشینهای CNC

97896462042252

آزمونهای فنی و حرفه‌ای خودرو

97896491862521

مرجع کامل نقشه‌کشی صنعتی

978964918621412

قالب‌های تزریق پلاستیک: آموزش طراحی با 1000 مثال کاربردی و مهندسی

97896429178842

ماشین‌های ابزار: مقدمه‌ای بر دستگاه‌های تولیدی با براده‌برداری و بدون براده‌برداری

97860086662022

پست های عبدالله ولی‌نژاد