اصغر افتخاری

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های اصغر افتخاری

book titlebook ISBNbook Edition No

منابع قدرت نرم: سرمایه‌ی اجتماعی در اسلام

97860021402651

قدرت نرم و انقلاب رنگی: انقلاب رنگی به مثابه تهدید جمهوری اسلامی ایران

97860055742031

قدرت نرم، دین و امنیت

97860021415211

تهدید نرم: رویکردی اسلامی

97860055679841

بناهای قدیمی اردبیل

97860035411081

شکوفایی علم در جهان اسلام، موانع و راهبردها

97896427385951

قدرت نرم و نبرد نامتقارن (تحلیل جنگ 33 روزه حزب‌الله و جنگ 22 روزه غزه)

97860055743711

فرسایش قدرت نرم (مردم، دولتها و اعتماد)

97860055740671

قدرت نرم و سیاست خارجی آمریکا (در جنگ علیه عراق طی سال‌های 1991 و 2003)

97860055746851

دولت و جهانی شدن در خاور میانه

97896445716571

قدرت نرم

97896477466321

قدرت نرم و سرمایه اجتماعی

97896477466631

قدرت نرم، فرهنگ و امنیت (مطالعه موردی بسیج)

97896477466701

بازخوانی مکتب تفسیری در حوزه علوم اجتماعی

97896477468471

دیپلماسی عمومی نوین، کاربرد (قدرت نرم در روابط بین‌الملل)

97896477467791

جهانی شدن و جهان اسلام

97896416706671

کاربرد قدرت نرم

97860055742721

دیپلماسی نوین: جستارهایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

97896436151781

قدرت نرم و امنیت نرم: "چالش‌ها و راه‌کارهای فراروی جهان اسلام"

97860055742961

چگونگی مقابله با اضطراب و استرس

97860058922911

جنگ نرم فرهنگی: درآمدی بر نسبت امنیت و فرهنگ

97860021401661

دیپلماسی عمومی، جامعه مدنی و قدرت نرم "مطالعه موردی ژاپن و ایالات متحده"

97860021400501

گفتارهایی در فقه سیاسی (حکومت، امنیت، فرهنگ)

97860021402411

باورهای موفقیت

97860058922771

قدرت نرم حزب‌الله؛ پیامدهای سیاسی و امنیتی جنگ 33 روزه

97860055749821

ساده زیستن

97860058923141

شناخت و تحلیل قیام عاشورا (مجموعه مقالات عاشوراپژوهی)

97860055748761

قدرت نرم و تهدید سخت، ارزیابی تهدیدات دولت آمریکا (2009 - 2007)

97860021403951

آموزش عالی، فرهنگ عامه و قدرت نرم "مطالعه موردی ژاپن و ایالات متحده"

97860021400671

قدرت نرم و عدم خشونت

97860055749751

برآورد تهدید؛ رویکردی نظام‌واره

97860053911521

قدرت نرم در برابر قدرت سخت (تحلیل شکست آمریکا در عراق)

97860021408141

استراتژی نرم؛ مبانی اقدام عاری از خشونت

97860021412001

مصلحت (مجموعه مفاهیم بنیادین علوم انسانی اسلامی)

97860021415141

نظریه اعتماد سیاسی با تاکید بر گفتمان اسلامی

97860021407221

جنگ نرم در عرصه دفاع ملی (ابعاد نظری و کاربردی)

97860021406782

امنیت

97860021418111

مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی امنیت

97896442653411

بیداری اسلامی؛ "در نظر و عمل"

97860021417811

مدیریت بحران سیاسی در سیره امام خمینی (ره)

97860021414221

دفاع مقدس و قدرت نرم

97860021413851

نقش قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران: از نرم‌افزارگرایی کلینتون تا سخت‌افزارگرایی بوش

97860021413541

اصول و مبانی عملیات روانی (درآمدی بر اهداف، ابزارها و روش‌ها)

97860021418041

قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی فلسطین (1381 - 1387)

97860021418351

قدرت نرم در سیاست خارجی با تاکید بر فضای جهانی اطلاعات

97860021414081

الگوی جنگ روانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، "رویکردی فرهنگی"

97860021423751

تحلیل عملیات روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران (بررسی موردی پرونده هسته‌ای)

97860021418801

بیداری اسلامی: ملاحظات ایرانی و غربی

97860021424291

بیداری اسلامی و تحولات منطقه‌ای

97860021425801

پژوهش‌نامه امنیت اجتماعی (مبانی و مسائل امنیت اجتماعی، رویکردی ایرانی)

97896442657921

ترجمان جامعه و امنیت: خشونت قومی و محظور امنیتی

97896442654191

امنیت اجتماعی شده؛ رویکرد اسلامی

97896442664611

مفهوم‌شناسی سیاسی در اندیشه امام خمینی

97860021418731

مطالعات موردی قدرت نرم

97860021428631

قدرت اطلاعات: تاثیر اطلاعات بر نظریه توسعه

97860092619252

دانش‌نامه قدرت نرم

97860021437231

نقش نیروی انتظامی در تامین امنیت اجتماعی

97896496984961

ایلام سرزمین کهن

97860079760361

معابد اشکانی

97860079760431

نگاهی و یادی: گلچینی از اشعار ناب شاعران ایران زمین

97860093482751

فرهنگ و امنیت، قدرت نمادین و سیاست امنیت بین‌الملل

97860021449111

ارزش و دانش: مقدمه‌ای بر دانشگاه اسلامی

97896477465952

بازخوانی مکتب انتقادی در حوزه علوم اجتماعی

97896477468302

مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی

97896469462622

اقتدار ملی: جامعه‌شناسی سیاسی قدرت از دیدگاه امام خمینی رحمت‌الله علیه

97896493007401

امنیت جهانی، رویکردها و نظریه‌ها

97896469461181

جهانی شدن: چالش‌ها و ناامنی‌ها

97896469462311

ناامنی جهانی: بررسی چهره دوم جهانی شدن

97896469462241

درآمدی بر خطوط قرمز در رقابت‌های سیاسی

97896492561461

جامعه‌شناسی سیاسی اسرائیل

97896493070221

وفاق ملی؛ جامعه‌شناسی سیاسی وحدت از دیدگاه امام خمینی (رحمه الله علیه)

97896494303481

اقلیت‌گرایی دینی: طراحی یک چارچوب تحلیلی

97896493165741

مصلحت و شریعت: مبانی، ضوابط و جایگاه مصلحت در اسلام

97896473874151

روش و نظریه در امنیت پژوهی

97896469465761

مصلحت و سیاست؛ رویکردی اسلامی

97896477461681

سیره تبلیغی پیامبر اکرم (ص) (درآمدی بر سیاست تبلیغی اسلام در عصر ارتباطات)

1

رویکرد دینی در تهاجم فرهنگی

97896455540481

انتظام ملی: جامعه‌شناسی سیاسی نظم از دیدگاه امام خمینی (ره)

97896493007021

مقالاتی پیرامون امنیت ملی و نقش نیروی انتظامی

1

خشونت و جامعه

97896491031431

سیاست، دین و فرهنگ، مطالعه‌ای بین رشته‌ای

97860055748382

کتاب نظریه: کتابی در عالی‌ترین سطح علم و تحقیق برای انتخاب و معرفی نظریه‌های برتر در عرصه علوم انسانی اسلامی

97896478675041

پست های اصغر افتخاری