جلال خدایاری

مدیرنشرشلمچه

کتاب های جلال خدایاری

book titlebook ISBNbook Edition No

من و بابای فیلسوفم

97860092064521

سقراط در آثار

97860053461901

برند: هویت کسب و کار

97860092524591

مشاعره با عاشقانه‌های حافظ "جنس عشق"

97860092064141

مشاعره با عاشقانه‌های سعدی "نوع عشق"

97860092064211

صهیونیسم‌شناسی 1: غرب در چنگال صهیونیسم (به روایت تاریخ معاصر)

97860068660171

صهیونیسم‌شناسی 2: پیدایش کمونیسم در آغوش یهودیت (به روایت تاریخ معاصر)

97860068660241

ارتش فرشتگان (دفتر اول: ارتش فرشتگان) (دفتر دوم: بسیجی‌تر از بسیجی)

97860068660481

ادعای پوشالی (جعل مالکیت بیت‌المقدس توسط یهود به استناد کتاب مقدس) صهیونیست‌شناسی 3

97860068660551

مشاعره با عاشقانه‌های مولانا "فصل عشق"

97860092064381

طب الدعا 2 (دارالشفای خالق)

97896420422651

فلسفه تطبیقی مرگ و شهادت (کنکاشی فلسفی و عاقلانه از شهادت)

97860096506061

عیسی (ع)

97896420422721

سبک زندگی فاطمه‌الزهراء (س): روش‌ها و منش‌ها

97860096506681

سبک زندگی فاطمه‌الزهراء (س): روش‌ها و منش‌ها

97860096506201

سبک زندگی فاطمه‌الزهراء (س): روش‌ها و منش‌ها

97860096506131

پست های جلال خدایاری