آرین امیرخانی

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های آرین امیرخانی

book titlebook ISBNbook Edition No

مبانی و اصول منظرپردازی در ایران و ژاپن

97896489729861

مطلوبیت خیابان‌های شهری: نگرشی بر کیفیت فضایی و خوانایی خیابان‌های شهری

97896429322212

نظم و بی‌نظمی در معماری

97896429322142

از شینتو تا آندو

97860012000691

تهویه طبیعی در ساختمانها

97896429321081

معماری مساجد مدرن و معاصر آسیا، اروپا، امریکا، آفریقا و اقیانوسیه

97896429322522

توسعه و بهسازی سکونتگاه‌های انسانی: تجارب هند، چین و اسکاتلند در بهسازی سکونتگاه‌های روستایی

97860013305821

مبانی و روش تدوین اصطلاحنامه تاریخ معماری

97860093491351

پست های آرین امیرخانی