محمدرضا پورجعفر

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های محمدرضا پورجعفر

book titlebook ISBNbook Edition No

فضاهای شهر سنتی در شهرهای ایرانی - اسلامی

97860079286461

معماری کلیسا

97860012001371

طراحی شهری و سرمایه اجتماعی در فضاهای شهری

97896429320091

نشانه‌های شهری: تعاریف، گونه‌شناسی، مکان‌یابی، برنامه‌ریزی و طراحی

97896429322691

معماری مساجد مدرن و معاصر آسیا، اروپا، امریکا، آفریقا و اقیانوسیه

97896429322522

ویدئو اکولوژی: بوم‌شناسی بصری در معماری و طراحی شهری

97860062481031

تجلی خرده فرهنگ‌های ایرانی اسلامی در طراحی فضاهای شهری

97860062483871

معماری و شهرسازی دوره اسلامی در هندوستان: بازتابی از تعاملات فرهنگی - هنری ایران و هند

97860053949861

کتاب نظریه: کتابی در عالی‌ترین سطح علم و تحقیق برای انتخاب و معرفی نظریه‌های برتر در عرصه علوم انسانی اسلامی

97896478675041

پست های محمدرضا پورجعفر