سارا کشکر

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های سارا کشکر

book titlebook ISBNbook Edition No

روزنامه‌نگاری ورزشی

97860055430631

کار با داوطلبان در ورزش

97860058960221

تصویربرداری ورزشی: راهنمای کاربردی تصویربرداری، تهیه و پخش برنامه‌های ورزشی

97860057963221

راهنمای کاربردی کمپینگ (اوقات فراغت و اقامت در طبیعت)

97896468090932

مهارت نوشتن با مهارت‌های ارتباطی

97896485554241

مدیریت برگزاری رویدادهای ورزش دانشگاهی با تاکید بر دانشگاه پیام نور

97860069045591

ارتباطات عمومی در ورزش

97860092673852

آیین نگارش زبان فارسی با تاکید بر مهارت نوشتن ویژه رشته‌های مدیریت رسانه - مدیریت رسانه‌های ورزشی

97860069049241

نظام‌های اطلاعات مدیریت در ورزش (MIS)

97860069049931

ساخت و کاربرد ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها با تاکید بر مدیریت ورزشی

97860035507041

تربیت بدنی عمومی یک (مطابق با آخرین سرفصل‌های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

97860066255531

راهنمای کاربردی سلامت: تربیت بدنی عمومی

97860066251021

مهارت سخن گفتن (سخنوری، سخن‌گویی، مذاکره، مصاحبه و گویندگی حرفه‌ای)

97860066256691

کاربرد ارتباط موثر در مربی‌گری ورزش کودکان

97860066255601

روش‌شناسی نقد و بررسی کتاب

97860022330801

روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی

97860055438721

روابط عمومی ورزشی "مدیریت ارتباطات سازمانی"

97896455470643

مبانی اجتماعی - فرهنگی ورزش

97860057966813

اصول سازمان و مدیریت ورزشی

97860055431863

دستنامه تحلیل محتوای پیام‌های ارتباطی

97860097524231

راهنمای پایان‌نامه (با تاکید بر مدیریت ورزشی): طرح مقدماتی پایان‌نامه (پروپوزال نویسی)، تدوین پایان‌نامه، دفاع از پایان‌نامه ...

97860057963775

لوگو در ورزش

97860097524161

اخلاق در ورزش

97896421726101

مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی

97860079561442

مدیریت ورزشی (اصول و کاربردها)

97860055433532

مبانی مدیریت ورزش

97860085001931

مدیریت بازاریابی ورزشی

97860055434384

نقش حامیان و شرکا در بازاریابی ورزشی

97860055438412

مدیریت ورزش‌های هوای آزاد (رشته تربیت بدنی)

97896414015754

تربیت بدنی عمومی (ویژه دختران دانشجوی دانشگاههای کشور)

97860085002851

مدیریت اوقات فراغت، ورزش‌های تفریحی

97860075897862

Sport management textbook (for sport management students)

97896414012924

پست های سارا کشکر