میرمحمد کاشف

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های میرمحمد کاشف

book titlebook ISBNbook Edition No

مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم

97896407070741

کمک‌های اولیه در تربیت بدنی

97896465441091

مدیریت ایمنی و بهداشت اماکن و رشته‌های ورزشی

97860057517581

مدیریت دانش

97860062776841

مدیریت اداری و مالی در سازمان‌های ورزشی

97860091374044

علم تمرین در شنا: فیزیولوژی و بیومکانیک کاربردی شنا، ترکیب‌بندی، زمان‌بندی و برنامه‌ریزی تمرین، علم تمرین...

97896407030381

مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی المپیک

97896407100121

مدیریت اماکن و فضاهای ورزشی

97896420604504

مدیریت اماکن و فضاهای ورزشی

97896481313525

حقوق و اخلاق ورزشی

97896420609315

پست های میرمحمد کاشف