مجتبی مقصودی

 عکس پروفایل مجتبی مقصودی

مجتبی مقصودی نویسنده و پژوهشگر ایرانی حوزه علوم سیاسی است. وی بنیانگذار دو انجمن علوم سیاسی ایران و انجمن علمی مطالعات صلح ایران بوده؛ در حال حاضر ریاست هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران، مدیر مسئول و سردبیر پژوهشنامه علوم سیاسی و مدیریت گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی را بر عهده دارد. پژوهش‌ها و سخنرانی‌های او بیشتر در حوزه جامعه‌شناسی و تحولات سیاسی- اجتماعی ایران، مطالعات قومی، توسعه سیاسی و صلح است.

نام
:
مجتبی
نام خانوادگی
:
مقصودی
تاریخ تولد
:
1342
ملیت
:
ایرانی

کتاب های مجتبی مقصودی

book titlebook ISBNbook Edition No

مدارس بین‌الملل: رشد و گسترش

97896436497601

تمدن ایرانی؛ فراسوی مرزها

97896499592451

تحولات سیاسی - اجتماعی ایران 57 - 1320

97896433437365

نهادهای اجتماعی و همبستگی ملی

97896499592691

هویت و همبستگی ملی در نظام آموزشی ایران

97896499591461

ایران، سیاست، آینده‌‌شناسی

97896401143531

Symptoms and treatment of common diseases

97860092866831

The effect of bilingualism on acquiring third language

97860092866762

Brainstorming

97860094193571

Graded reading passages for IELTS (intermediate level)

97860063119681

A study of change of voice in translation

97860067620981

Breast cancer

97860094193881

Human genetic

97860094193951

Skin cancer

97860094644251

ژنتیک سرطان سینه

97860094644181

سلولهای بنیادی پانکراس

97860094644011

Graded listening activities for IELTS

97860095914111

دایره‌المعارف تاریخ جهان

97860010353571

امنیت بین‌المللی و جرایم زیست محیطی

97896451182261

متداول‌ترین سوالات در تربیت کودک

97860095914731

نگاهی بر تعلیم و تربیت و ابعاد آن

97860045593241

آینده‌نگاری تعامل سازنده با جهان

97860086658921

تحولات قومی در ایران: علل و زمینه‌ها

97896493165051

قومیتها و نقش آنان در تحولات سیاسی سلطنت محمدرضا پهلوی

97896481344451

برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات

97896483972221

اصلاحات و تعبیرات در ترجمه

97896489496811

انجمن علوم سیاسی ایران و سیاست‌ورزی؛ از اندیشه آرمانشهری تا واقع‌گرایی

97862266578151

تحولات سیاسی - اجتماعی ایران 1320 - 57

9789643340827910

پست های مجتبی مقصودی