علی‌اکبر کمالی‌نهاد

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های علی‌اکبر کمالی‌نهاد

book titlebook ISBNbook Edition No

مجموعه مقالات همایش کشوری افسانه (نقد و تحلیل شعر معاصر ایران از نیما تا امروز)

97896479646921

راهنمای عملی مقاله‌نویسی

97896440145362

راهنمای عملی: ارزشیابی تکوینی و تراکمی (مستمر و پایانی)

97860050270061

آشنای عشق (مجموعه مقالات اولین همایش کشوری حافظ‌ پژوهی در اراک (30-29 تیر 1386))

97896499391791

نقش خیال: شناختنامه‌ی شعرای فرهنگی استان مرکزی

97896499391861

از ایده تا اختراع

97896427125401

چشمه‌سار اندیشه (نگاهی به فرهنگ و ادبیات در استان مرکزی)

9789647964647

خلاصه مقالات همایش کشوری افسانه (نقد و تحلیل شعر معاصر ایران از نیما تا امروز)

97896479646231

ترنم صنوبر خفته

97896479646301

مجموعه شعر: "غزل با طعم نیمایی"

97860050273101

فرهنگ لغات دشوار و اصطلاحات عرفانی کشف‌المحجوب هجویری

97896499390631

مجموعه مقالات همایش کشوری "تحلیل محتوای آموزشی مراکز تربیت معلم" و میزان تطابق آن با نیازهای آموزشی مدارس (اراک - 20 آذر 1389)

97896440145431

یادداشت‌هایی برای زنگ تفریح زندگی

97860050273892

چهار مضراب

97860050275701

غزلناز: مجموعه شعر

97860050275561

مجموعه شعر: جرعه نوش غزل

97860050275491

فرهنگ واژگان پزشکی در شعر فارسی (مروری بر واژگان پزشکی در دیوان شاعران مکتب آذربایجانی: خاقانی، نظامی، مجیر بیلقانی و فلکی شروانی)

97896440149181

تاریخ نانوشته، جغرافیای خالی

97860096040981

دفتر مشاعره (الفبایی، موضوعی)

97860096040121

مجموعه مقالات همایش ملی: تحلیل کتب درسی فارسی و آموزش مهارت‌های نوشتاری پایه‌های هفتم و هشتم (اراک - 7 اسفند 1393)

97860096040051

مهارت خواندن در آموزش زبان فارسی

97860096040671

عاشقانه‌های یک روانی

97860080101424

فینال امتحان نهایی علوم و فنون ادبی پایه 12 نظام جدید

97860021817493

از فرش تا عرش با نجوای عاشقانه فروغ فرخزاد

97862295013061

کاربرد فناوری در آموزش زبان و ادبیات فارسی

97860097289921

شوخ‌طبعی در آثار سنایی (با توجه به دیدگاه فرمالیست‌های روسی و ساختارگرایان)

97860097289541

آموزش پایان‌نامه‌نویسی

97896440158161

آموزش عروض و قافیه (با رویکرد عروض شنیداری) همراه با فایل‌های صوتی آموزشی

97896440159771

نگارستان ادب (گزیده‌ی نظم و نثر فارسی و علوم ادبی) برای دانشجویان دانشگاه‌ها، مراکز تربیت معلم و دیگر مراکز آموزش عالی

97896440145128

پست های علی‌اکبر کمالی‌نهاد