رضا مناجاتی

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های رضا مناجاتی

book titlebook ISBNbook Edition No

نمونه سوالات آزمون‌های بازار سرمایه مطابق با آخرین تغییرات گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه

97860058234932

مدیریت بازاریابی: ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش‌های بازرگانی، کارآفرینی و IT

97860090635678

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت: کلیه گرایشها (بازرگانی - صنعتی - دولتی - فناوری اطلاعات (IT) - تکنولوژی - مالی) همراه با پاسخ تشریحی (85-71)

9789641570332

مدیریت بازاریابی: ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش‌های بازرگانی، کارآفرینی و IT

97860090635431

مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه سراسری و آزاد رشته مدیریت 88 - 85

97860091502121

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت

97896415705471

آموزش گام به گام مدیریت مالی: ویژه داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاههای دولتی، آزاد و پیام نور

97896415706841

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مدیریت همراه با پاسخ تشریحی 89 - 75

97896415706774

مجموعه سوالات آزمون معامله‌گر قراردادهای آتی (ویژه بورس)

1

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه‌های سراسری مدیریت کلیه گرایشها (بازرگانی - صتعتی - فناوری اطلاعات - تکنولوژی - کارآفرینی - منابع انسانی) 9

97896415712231

مجموعه سوالات آزمون اصول مقدماتی بازار سرمایه

97896415715991

مجموعه سوالات کنکور دکتری (نیمه متمرکز) دانشگاه‌های سراسری: مالی همراه با پاسخ تشریحی 92 - 90...

97896415722201

راهنمای جامع آزمون معامله‌گری ابزار مشتقه: ویژه داوطلبان آزمون گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه

97896415718342

خودآموز آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار

97896415727011

مجموعه سئوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه‌ آزاد مدیریت دولتی همراه با پاسخ تشریحی 93 - 85 ...

97896415722512

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه‌ آزاد رشته مدیریت مالی

97896415720842

مجموعه سوالات آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه

97896415723292

حسابداری همراه با پاسخ تشریحی 95 - 93: آمار و روش تحقیق - تئوری‌های حسابداری - حسابرسی - مدیریت مالی - حسابداری مدیریت - زبان تخصصی انگلیسی

97896415732891

مجموعه سوالات آزمون معامله‌گری بازار سرمایه

97896415732583

آموزش گام به گام مدیریت مالی: ویژه داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاههای دولتی، آزاد و پیام نور

97896415715446

2000 سوال چهارگزینه‌ای مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک

97896415724664

2000 سوال چهارگزینه‌ای مدیریت مالی

97896415731592

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مدیریت بازرگانی همراه با پاسخ تشریحی 93 - 85

97896415725342

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه‌های سراسری مدیریت گرایش مالی همراه با پاسخ تشریحی ...

97896415712306

خودآموز آزمون اصول بازار سرمایه: ویژه داوطلبان آزمون گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ...

97896415721698

پست های رضا مناجاتی