سیدمهدی سوار

مدیرنشرامید

کتاب های سیدمهدی سوار

book titlebook ISBNbook Edition No

مجموعه سوال‌های آزمون ورودی کارشناسی ارشد بیوشیمی

97860057822571

مجموعه سوال‌های آزمون ورودی کارشناسی ارشد بیوفیزیک

97860057822641

مجموعه سوال‌های آزمون ورودی کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

97860057823011

مجموعه سوال‌های آزمون ورودی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری

97860057823251

مجموعه سوال‌های آزمون ورودی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی

97860057823181

مجموعه سوال‌های آزمون ورودی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

97860057823321

مجموعه سوال‌های ژنتیک آزمون ورودی کارشناسی ارشد (گروه زیست‌شناسی)

97860057823561

مجموعه سوالهای آزمون ورودی کارشناسی ارشد ریاضی

97860057822711

مجموعه سوالهای آزمون ورودی کارشناسی ارشد زیست‌شناسی جانوری

97860057823491

مجموعه سوالهای آزمون ورودی کارشناسی ارشد زیست‌شناسی سلولی و ملکولی

97860057822951

ژنتیک

97896464230083

روشهای آزمایشگاهی ژنتیک

97896464234112

آزمایشگاه شیمی معدنی

97896464235891

مروری بر بیوشیمی همراه با مجموعه تست‌های چهارگزینه‌ای با پاسخهای تشریحی

97896464230533

آناتومی چورازیا: برای متخصصین، دستیاران، دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی: اندام فوقانی و ...

97896464234042

مبانی فیزیولوژی 2 (غدد درون ریز با تاکید بر غدد تناسلی - کلیه - دستگاه گوارش)

97860057820801

مجموعه تست‌های ژنتیک و بیولوژی مولکولی: همراه با پاسخ‌های تشریحی

97896464234802

مبانی ژنتیک: جهت استفاده دانشجویان گرایشهای مختلف زیست‌شناسی

97896464234803

ژنتیک

97860057824171

اکوفیزیولوژی تولیدمثل ماهیان: برای دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی رشته‌های شیلات، محیط زیست، ...

97860057825091

کاربرد ایمونوانفورماتیک در پزشکی

97860077640081

1100 تست ضروری تک یاخته‌شناسی

97860077643051

1100 تست ضروری کرم‌شناسی

97860077642991

ضروریات کاربرد میکروسکوپ الکترونی در زیست فناوری همراه با اطلس تصاویر

1

عصر انسان: دو بعد شکست و پیروزی

2

کارآفرینی اجتماعی

97860077642681

مجموعه تستهای طبقه‌بندی شده کارشناسی ارشد (3) (میکروب)

97896464234351

کلیات بافت‌شناسی انسانی: برای دانشجویان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، مامائی، پرستاری ...

97896464234591

بیوشیمی: نمونه تست‌های آزمون سراسری کارشناسی ارشد رشته‌های پزشکی و علوم پایه زیستی: همراه با پاسخ ...

97896464234971

روش‌های آزمایشگاهی زیست‌شناسی جانوری: تشریح مقایسه‌ای بی‌مهرگان، مهره‌داران و انسان، حیوانات آزمایشگاهی، جانوران...

97896464234731

ژنتیک

97896464235031

مجموعه تستهای طبقه‌بندی‌ شده کارشناسی ارشد (4) (بیوشیمی): نمونه تست‌های آزمون سراسری کارشناسی ارشد رشته‌های پزشکی و علوم پایه زیستی همراه با پاسخ تشری

97860057820421

مجموعه تستهای طبقه‌بندی‌ شده کارشناسی ارشد (6) (زبان تخصصی): نمونه تست‌های آزمون سراسری کارشناسی ارشد رشته‌های پزشکی و علوم پایه زیستی همراه با پاسخ ت

1

مجموعه تستهای طبقه‌بندی‌شده کارشناسی ارشد (5) (بیوفیزیک): نمونه تست‌های آزمون سراسری کارشناسی ارشد رشته‌های پزشکی و علوم پایه زیستی همراه با پاسخ تشری

97896464235581

مجموعه سوالهای آزمون ورودی کارشناسی ارشد (1383) رشته‌های زیست‌شناسی

97896464235411

میکروبیولوژی محیطی

1

مجموعه تست‌های کارشناسی ارشد میکروبیولوژی: 1250 تست آزمون‌های کارشناسی ارشد ورودی دانشگاه‌های دولتی و آزاد (از سال 1364 تا سال 1385) (رشته‌های زیست‌شن

97896464237491

مواد ضدمیکروبی و مکانیسم عمل آنها شامل: آنتی‌بیوتیکها و مواد شیمی‌درمانی، پلشت‌برها مواد ضدعفونی‌کننده، مواد نگهدارنده مواد غذائی، اسپورکش‌ها

97896464239921

مجموعه تست‌های آزمون سراسری کارشناسی ارشد (زیست‌شناسی)

97896464238861

مجموعه تست‌های ژنتیک و بیولوژی مولکولی: 1000 تست آزمون‌های کارشناسی ارشد ورودی دانشگاه‌های دولتی و آزاد (از سال 1363 تا سال 1383) ...

97896464236022

مجموعه تست‌های کارشناسی ارشد بیوشیمی: 1100 تست آزمون‌های کارشناسی ارشد ورودی دانشگاههای دولتی و آزاد (از سال 1368 تا 1385) (رشته‌های زیست‌شناسی، علوم

97896464237561

مجموعه تست‌های کارشناسی ارشد ژنتیک "وزارت بهداشت"

97896464238931

مجموعه سوالهای آزمون ورودی کارشناسی ارشد ریاضی

97896496258741

مجموعه سوالهای بیوشیمی آزمون ورودی کارشناسی ارشد (گروه زیست‌شناسی)

97896496258431

مجموعه سوالهای بیوفیزیک آزمون ورودی کارشناسی ارشد

97896496258671

مجموعه سوالهای زبان تخصصی آزمون ورودی کارشناسی ارشد (گروه زیست‌شناسی)

97896496258811

مجموعه سوالهای زیست‌شناسی سلولی و ملکولی آزمون ورودی کارشناسی ارشد

97896496258981

شیمی تجزیه کیفی معدنی: شیمی آلی آزمایشگاهی (مخصوص آزمایشگاه رشته میکروبیولوژی و علوم آزمایشگاهی)

1

فیزیولوژی عملی دانشگاهی: آزمایشهای خون

1

روشهای آزمایشگاهی پایه در باکتری‌شناسی پزشکی

1

اصول آمار زیستی (ویرایش میکروکامپیوتر)

1

روشهای آزمایشگاهی بیوشیمی

1

فتوسنتز در گیاهان عالی

1

فیزیولوژی دانشگاهی: فیزیولوژی خون

1

مقدمات آزمایشگاهی: نمونه‌برداری و استریلیزاسیون به ضمیمه بیماریهای عفونی و کنترل آنها

1

اثرات فیزیولوژیکی ورزش

97896464230391

بهداشت جامعه

1

زیست‌شناسی مولکولی پیشرفته: قابل استفاده دانشجویان گرایشهای مختلف علوم زیستی و دانشجویان کارشناسی‌ارشد

97896464230221

فرهنگ علوم آزمایشگاهی

97896464231141

بهداشت مادران و نوزادان بر اساس فرآیند پرستاری همراه با سوالات چهارجوابی نمونه و پاسخ

97896464230461

سلامت و بهداشت فردی

97896464230911

هورمون‌شناسی در یک نگاه

97896464231071

مجموعه تستهای ژنتیک ملکولی "همراه با پاسخنامه تشریحی"

97896464231521

سازمان و مدیریت جامع بیمارستان

97896464231211

پست های سیدمهدی سوار