نادر خادمی

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های نادر خادمی

book titlebook ISBNbook Edition No

آموزش گام به گام معماری سال دوم فنی حرفه‌ای

97860037301201

نقشه‌برداری: کنکور کاردانی پیوسته فنی حرفه‌ای و کاردانش

97896470767771

ساختمان: کنکور کاردانی پیوسته فنی حرفه‌ای - کاردانش، شامل: فن‌آوری ساختمان‌های فلزی، فن‌آوری ساختمان‌های بتنی، روش‌های اجرایی ساختمان‌سازی، نقشه‌بردار

97896470766472

معماری: کنکور کاردانی پیوسته فنی حرفه‌ای و کاردانش

978964707612810

متره و برآورد: سال سوم فنی حرفه‌ای

97896470768455

پست های نادر خادمی