رضا خوش‌کیش

نام
:
رضا
نام خانوادگی
:
خوش‌کیش

کتاب های رضا خوش‌کیش

book titlebook ISBNbook Edition No

مبانی و کاربردهای آی‌سی‌های CMOS

97896467593128

مبانی و کاربردهای آی‌سی‌های TTL

97896467593059

اصول و مبانی الکترونیک

97896466642039

302 مدار

97860052375041

305 مدار

97896461981287

306 مدار

97896456931502

مدارهای کاربردی Power control

97896493168884

307 مدار

97896456931674

300 مدار

97860052374811

301 مدار

97860052374981

303 مدار

97860052375111

304 مدار

97860052375281

کتاب آموزشی PSpice در محیط ویندوز

978964879515812

کتاب آموزشی Word مقدماتی

97896487951348

کتاب آموزشی Protel 99

97896466642898

اصول و مبانی عیب‌یابی و تعمیر سیستم‌های صوتی و تصویری بدون استفاده از نقشه

97896467595892

300 مدار

97896461324431

301 مدار

97896461324501

302 مدار

97896461324671

303 مدار

97896461324741

304 مدار

97896461324811

اصول و مبانی تکنولوژی نصب سطحی (SMT)

97896493168191

اصول و مبانی سخت‌افزار کامپیوترهای شخصی

97896490847631

کتاب آموزشی FreeHand 9: در محیط ویندوز

97896471220921

کتاب آموزشی Protel 99

97896471221081

اصول و مبانی استفاده از اسکنر و پردازش تصویر و کار با هاف‌تن

97896467598243

اصول و مبانی تکنولوژی نصب سطحی (SMT)

97896471221461

مایکروسافت وورد برای مادربزرگها

1

300 مدار

97896457792746

301 مدار

97896457792816

302 مدار

97896457792986

303 مدار

97896457793046

304 مدار

97896457793116

اصول و راهنمای تعمیر و عیب‌یابی تلفن

97896478140104

اصول و مبانی الکترونیک

97896471271654

آموزش سریع Internet

97896471220785

آموزش سریع Windows 98

97896471220545

اصول و راهنمای تعمیر و عیب‌یابی تلفن

97896491383051

کتاب آموزشی Word 2000

97896493972076

خودآموز استفاده از Windows 98

97896467592207

آموزش سریع Word 2000

97896466651181

کتاب آموزشی PSpice در محیط ویندوز

97896491823778

اصول و مبانی سخت‌افزار کامپیوترهای شخصی

97896459000502

305 مدار

97896465048441

مدارهای کاربردی Power control

97896464631721

آموزش سریع Windows 98

97896483840861

اینترنت و ای‌میل برای مادربزرگها

97896443703732

کامپیوترهای شخصی و ویندوز برای مادربزرگها

97896443703802

مایکروسافت ورد برای مادربزرگها

97896443703971

کتاب آموزشی Word 2000

97896475020307

اصول و مبانی سخت‌افزار کامپیوترهای شخصی

97896483841239

کتاب آموزشی Protel 99

97896493268564

اصول و مبانی الکترونیک

97896483841306

اصول و مبانی سخت‌افزار کامپیوترهای شخصی

97896466642721

کتاب آموزشی برنامه‌نویسی سیستمهای ویدئویی

97896461980361

کتاب آموزشی PSpice در محیط ویندوز

9789646198050

کتاب آموزشی PSPICE در محیط ویندوز

97896461980502

اصول و راهنمای عیب‌یابی و تعمیر مونیتور

97896461985001

اصول و راهنمای نصب و ارتقای کامپیوترهای شخصی

97896461981043

اصول و مبانی الکترونیک

97896461985791

کتاب آموزشی CorelDraw 8

97896461985931

303 مدار

97896461983332

مبانی و کاربردهای آی‌سی‌های CMOS

97896461984182

مبانی و کاربردهای آی‌سی‌های TTL

97896461984252

کتاب آموزشی FreeHand 8 در محیط ویندوز و مکینتاش

97896461986851

خودآموز استفاده از Windows 98

97896461987151

کتاب آموزشی Photoshop 5

97896461987461

اصول و راهنمای تعمیر و عیب‌یابی تلفن

97896461987531

اصول و راهنمای نصب و ارتقای کامپیوترهای شخصی

97896456740051

کتاب آموزشی نصب، ارتقا و تعمیر کامپیوتر

97896461987771

اصول و مبانی سخت‌افزار کامپیوترهای شخصی

97896461987911

اصول و مبانی استفاده از اسکنر و پردازش تصویر و کاربا هاف‌تن

97896461988691

اصول و مبانی عیب‌یابی و تعمیر سیستم‌های صوتی و تصویری بدون استفاده از نقشه

97896461988381

اصول و مبانی سخت‌افزار کامپیوترهای شخصی

97896462226251

اصول و راهنمای تعمیر و عیب‌یابی تلفن

97896492007051

اصول و راهنمای مونتاژ کامپیوترهای پنتیوم و نصب ویندوز 98

97896461989061

306 مدار

97896461982273

کتاب آموزشی Word 2000

97896461989751

302 مدار

97896461984632

304 مدار

97896461981973

301 مدار

97896461985482

کتاب آموزشی Photoshop 5

97896467592752

کتاب آموزشی PSpice در محیط ویندوز

97896467590774

303 مدار

97896464630043

کتاب آموزشی CorelDRAW 9

97896432700181

کتاب آموزشی FreeHand 8 در محیط ویندوز و مکینتاش

1

اصول و راهنمای مونتاژ کامپیوترهای پنتیوم و نصب ویندوز 98

97896462035182

300 مدار

97896461986542

کتاب آموزشی CorelDRAW 9

97896467597561

کتاب آموزشی Photoshop 5.5

97896432700251

اصول و مبانی عملکرد و عیب‌یابی چاپگرها

97896464630351

کتاب آموزشی CorelDRAW 8

97896491803593

کتاب آموزشی ORCAD CAPTURE در محیط ویندوز

97896461989442

کتاب آموزشی PSpice در محیط ویندوز

97896491690711

کتاب آموزشی برنامه‌نویسی کارتهای گرافیکی CGA، EGA، VGA، SVGA و شتاب دهنده‌ها

97896467598792

کتاب آموزشی نصب، ارتقا و تعمیر کامپیوتر

97896467598312

کتاب آموزشی Word 2000

97896491690572

اصول و مبانی الکترونیک

97896491690192

اصول و مبانی سخت‌افزار کامپیوترهای شخصی

97896467471112

خودآموز استفاده از Windows 98

97896490889384

پست های رضا خوش‌کیش