فرشاد هیبتی

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های فرشاد هیبتی

book titlebook ISBNbook Edition No

نظام جامع سنجش اعتبار (گزارشگری، امتیازدهی و رتبه‌بندی اعتباری در بانک و بیمه): مفاهیم و کاربردهای عملیاتی، کارکردهای اقتصادی و فرهنگی ...

97896497811051

مبانی مدیریت مالی

97896497811743

تئوری مالی

97896499701411

مبانی مدیریت مالی

97896497805288

تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار

97896421709821

فرهنگ اصطلاحات تخصصی: مهندسی مالی، مدیریت مالی، مدیریت سرمایه‌گذاری، نهادها و بازارهای مالی (انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی)

97896445035661

مدیریت مشارکت عمومی خصوصی با تمرکز بر تامین مالی آنها (با رویکرد چشم‌انداز و آینده‌پژوهی)

97896410113471

تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار و مهندسی مالی (با تجدیدنظر کامل)

97896497839012

مبانی مدیریت مالی: مفاهیم، نظریه‌ها، کاربردها، سئوالات و تمرینات متنوع

97896463274811

مبانی مدیریت مالی

97896463275043

پست های فرشاد هیبتی