هاشم نیکومرام

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های هاشم نیکومرام

book titlebook ISBNbook Edition No

سرمایه اجتماعی

97860052470601

مدیریت ریسک مالی (تاریخچه، مبانی، رویکردها و مدل‌ها)

9789649785448

نظام اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر شبکه کنشگران

97896497857451

بازاریابی جهانی

97896400096352

مبانی مدیریت مالی

97896497811743

تئوری حسابداری

97860052992741

تحلیل پوششی داده‌ها و کاربردهای آن

97860052992811

تئوری مالی

97896499701411

اخلاق کسب و کار از دیدگاه اسلام

97896422377391

اقتصاد مالی (مبتنی بر رویکرد تحلیل اوراق بهادار)

97896497832151

مباحث نوین حسابداری مدیریت: رویکرد توسعه دانش

97896497844891

مبانی مدیریت مالی

97896497805288

بازاریابی صنعتی

97896445034671

فرهنگ اصطلاحات تخصصی: مهندسی مالی، مدیریت مالی، مدیریت سرمایه‌گذاری، نهادها و بازارهای مالی (انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی)

97896445035661

دایره‌المعارف مدل‌های مالی

97896497862541

مدیریت مالی راهبردی (ارزش‌آفرینی) مبتنی بر مدیریت ریسک

97860091728635

مبانی مدیریت مالی: مفاهیم، نظریه‌ها، کاربردها، سئوالات و تمرینات متنوع

97896463274811

مبانی مدیریت مالی

97896463275043

35 شیوه کنترلی برای توسعه و بهسازی منابع انسانی

97896488961521

مدیریت مالی راهبردی (ارزش‌آفرینی)

97896496803091

دایره‌المعارف مدل‌های مالی

97896497873811

مدیریت استراتژیک: اصول و شیوه‌های عمل

97896426146845

پست های هاشم نیکومرام