مجید سرمدی

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های مجید سرمدی

book titlebook ISBNbook Edition No

راهنمای برگزیده و شرح تاریخ جهانگشای جوینی همراه با نمونه سوالات درس و پایان ترم

1

فیزیک 1

97860004047961

بدیع بر اساس کتاب دکتر سیروس شمیسا

97860056715131

عروض و قافیه: بر اساس کتاب دکتر سیروس شمیسا

97860017708761

شرح مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه

97896440417161

عشق سی‌پاره: تفسیر غزل‌های دیوان شمس تبریزی

97860059554531

من لاغر هستم و ...

97896404693471

من کوتاه قد بودم و ...

97896404693301

مسعود سعدسلمان (نظم 3) بخش دوم: بر اساس کتاب دکترتوفیق ه. سبحانی

97860092081661

فارسی عمومی: همراه با اصلاحات و شرح و توضیح متون و دستور زبان و آرایه‌های ادبی با زبان ساده و خودآزمایی‌های کتاب و آزمون‌های طبقه‌بندی شده سال‌های ...

97896440422633

امثال و حکم دهخدا

97896422011361

امثال و حکم دهخدا

97896422011291

هفت نگار آسمانی (خلاصه‌ای از هفت‌پیکر نظامی)

978964404140210

فرامرزنامه

97896478743111

شرح کلیدی پانزده قصیده از دیوان خاقانی

97896494101661

سی پاره عشق: ‌تفسیر غزل‌های‌ دیوان شمس تبریزی

97896489400841

گزیده و شرح مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه (رشته زبان و ادبیات فارسی)

97896414012787

برگزیده و شرح تاریخ جهانگشای جوینی (کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی)

978964387959411

گزیده قصاید خاقانی

97896438727798

مبادی العربیه همراه با نمونه سوالات عربی دوره‌های ارشد دانشگاه‌ها

978964404147117

برگزیده و شرح مرزبان‌نامه (کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی)

97896414023818

پست های مجید سرمدی