مارک فیشر Mark Mark Fisher

 عکس پروفایل مارک فیشر  Mark Fisher Mark
نویسنده، ناقد و نظریه‌پرداز فرهنگی و معلم بریتانیایی
نام
:
مارک
نام خانوادگی
:
فیشر
نام زبان اصلی
:
Mark
نام کامل زبان اصلی
:
Mark Fisher
تاریخ تولد
:
1347/4/4
سال وفات
:
1395

کتاب های مارک فیشر

book titlebook ISBNbook Edition No

ماجرای عقل و ثروت: میلیونر یک‌شبه

97896459429992

معامله‌گر منطقی

97896425228731

حکایت دولت و فرزانگی (میلیونر فوری)

97896474267181

رازهای میلیونرها: درس‌های زندگی در دولت و فرزانگی

97896474267251

میلیونر یک شبه (حکایت دولت و فرزانگان)

97896495590945

حکایت دولت و فرزانگی (میلیونر یک شبه)

978964781451511

حکایت ثروت و فرزانگی: میلیونر یک شبه

97896470023943

میلیونر یک شبه (حکایت دولت و فرزانگی)

97896488981015

میلیونر یک شبه (حکایت دولت و فرزانگی)

97896486212119

روایت موفقیت میلیونر یک‌شبه: به همراه 84 پند جادویی انگلیسی فارسی

97896498188561

حکایت دولت و فرزانگی

97896489492613

میلیونر یک‌شبه

97860091140542

حکایت دولت و فرزانگی

97896423506121

حکایت دولت و فرزانگی

97860076265664

رازهای یک میلیونر: درس‌های زندگی در مورد درایت و ثروت

97896423676581

حکایت دولت و فرزانگی

97860062368651

حکایت دولت و فرزانگی

97896468246073

چگونه ثروتمند شدم؟ (مدیریت پول و سرمایه)

97860079327042

حکایت دولت و فرزانگی

97896464867683

حکایت دولت و فرزانگی

97862299257681

حکایت دولت و دانایی

97860069743781

حکایت دولت و فرزانگی

97860032715621

سیستم معاملاتی ACD: مرجع تحلیل در بازارهای جهانی به روش مارک فیشر

97860018641001

میلیونر آنی (حکایت دولت و فرزانگی)

97860094946511

حکایت دولت و فرزانگی

978964557007913

چگونه میلیونر شویم (ویرایش تازه‌ایی از حکایت دولت و فرزانگی)

97896483862571

حکایت دولت و فرزانگی

97896496325202

حکایت دولت و فرزانگی

97896489050901

حکایت دولت و فرزانگی

97896406795933

حکایت دولت و فرزانگی

97896476674941

میلیونر یک شبه (حکایت دولت و فرزانگی)

97896496452231

حکایت دولت و فرزانگی (میلیونر یک شبه)

97896485418232

میلیونر یک شبه (حکایت دولت و فرزانگی)

97896486501431

حکایت آن که دلسرد نشد (درسهایی برای رسیدن به موفقیت و ثروت)

97896489101243

حکایت خرد و ثروت

97896450216491

اسرار طلایی خوشبختی

97896495312431

اسرار میلیونرها

97896477279761

حکایت دولت و خردمندی: میلیونر یک شبه

97896460703561

رازهای میلیونرها: درس‌های زندگی در دولت و فرزانگی

97896473148312

حکایت دولت و فرزانگی: میلیونر آنی

97896423404227

چگونه مثل یک میلیونر فکر کنیم

978964821961613

حکایت دولت و فرزانگی

97860099073971

حکایت میلیونر آنی

97860081432531

حکایت دولت و دانایی

1

حکایت دولت و فرزانگی

97860098806901

حکایت دولت و فرزانگی

97862261252391

راه‌های پولدار شدن

97862295306721

میلیونر آنی (افسانه ثروت و فرزانگی)

97860087263332

حکایت دولت و دانایی

97896451215233

رازهای میلیونرها: درس‌های زندگی در دولت و فرزانگی

97896451227972

راه و رسم میلیونرها در راه دولت و فرزانگی

97896422804833

حکایت عشق و خوشبختی

97896489107425

گلف‌باز و میلیونر: راه دستیابی به موفقیت

97896489103397

سه اثر

97860098291631

رئالیسم کاپیتالیستی: آیا آلترناتیو دیگری نیست؟

97860089821113

رئالیسم کاپیتالیستی: آیا آلترناتیو دیگری نیست؟

97860089821113

حکایت دولت و فرزانگی

9789643412388116

حکایت دولت خردمند "میلیونر یک شبه"

97860073997362

حکایت آن که دلسرد نشد (درسهایی برای رسیدن به موفقیت و ثروت)

9789647858366912

وصیت‌نامه میلیونر در باب هنر کسب موفقیت و خوشبختی

97896422815892

گلف‌باز و میلیونر

9786226374972290

معبد میلیونرها (سرانجام کتاب حکایت دولت و فرزانگی)

97862263749342

چگونه مانند میلیونرها فکر کنیم

978964328066611

پست های مارک فیشر

حکایت دولت و فرزانگی

حکایت دولت و فرزانگی

حکایت دولت و فرزانگی

حکایت دولت و فرزانگی