حسن وحیددستگردی

 عکس پروفایل حسن وحیددستگردی
حسن وحید دستگردی (۱۲۵۸–۱۳۲۱)، متخلص به وحید و معروف به وحید دستگردی یکی از شاعران و سخنوران اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم ایران است. او از احمد شاه قاجار لقب سلطان الشعراء دریافت کرده بود. زندگی‌نامه و تحصیلات: وحید دستگردی در ۱۲۹۸ قمری برابر با ۱۲۵۸ خورشیدی در روستای دستگرد اصفهان متولد شد. تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش فراگرفت و در پانزده سالگی به اصفهان رفت و در مدرسه میرزا حسین علوم ادبی و علوم دینی را آموخت: ادبیّات را مخصوصاً مطوّل و حاشیه و مغنی را در محضر درس آقا میرزا یحیی مدرس و تحصیل حکمت مدّتها را در محضر جهانگیر خان آموخت. او با سید زهرا دستگردی فرزند میرزا سید محمد صادق ازدواج کرد و حاصل این ازدواج سه پسر بنام‌های محمود، بهرام، هوشنگ (تیمسار وحید دستگردی-رئیس وقت شهربانی ایران در سال ۱۳۵۹ و یک دختر بنام فاطمه بود. فعالیت‌های ادبی: در آغاز نهضت مشروطیت به جرگه آزادی‌خواهان پیوست و شعرهای و مقاله‌هایی در این زمینه در روزنامه‌های اصفهان منتشر می‌کرد. دستگردی در آغاز جنگ بین‌الملل اول، روزنامهٔ درفش کاویان را در اصفهان منتشر نمود. او همچنین با روزنامه‌های پروانه، زاینده‌رود و مفتش ایران نیز همکاری می‌کرد. در ۱۳۳۸ قمری به تهران آمد و انجمن ادبی ایران و انجمن ادبی حکیم نظامی را تأسیس کرد و همچنین در سال ۱۲۹۸ خورشیدی مجله ادبی ارمغان را در تهران تأسیس کرد که مدت بیست و دو سال (با فواصل) منتشر می‌شد. در همین دوران جلسات درس و بحث دایر کرد و کتاب‌های بسیاری تصحیح و تحشیه و چاپ کرد. وحید در اوایل ورود خود به تهران در حلقهٔ مریدان صفی علی شاه درآمد. وی مدتی در ادارهٔ «انطباعات وزارت معارف» مشغول کار شد. وحید دستگردی در شعر ابتدا «لمعه» تخلص می‌کرد، ولی بعدها تغییر تخلص داد. در ۸ دی ۱۳۲۱ در ۶۴ سالگی در تهران درگذشت و در امامزاده عبدالله شهرری دفن شد. نمونه شعر: بخشی از قصیده معروف وحید دستگردی که در وصف اصفهان سروده‌است: به زاد و بوم جی اندر شتافتم از ری چنان به شوق، که کودک به جانب مادر سواد شهر صفاهان چو گشت سرمه چشم به هرچه دید دگرگونه آمدش به نظر شکسته‌باره از این پیش بود و تنگ فضای کنون درست و قوی‌باره‌است و پهناور همیشه بوده هنر کودک اصفهان مادر اگر نبود صفاهان نبود فضل و هنر
نام
:
حسن وحید
نام خانوادگی
:
دستگردی
نام مستعار
:
وحید - سلطان الشعراء
سال وفات
:
۱۳۲۱
ملیت
:
ایرانی
شهر محل تولد
:
دستگرد اصفهان

کتاب های حسن وحیددستگردی

book titlebook ISBNbook Edition No

دوبیتی‌های باباطاهر بر اساس نسخه وحید دستگردی و سایر منابع معتبر

97896476713546

دوبیتی‌های باباطاهر

97896476713922

دوبیتی‌های باباطاهر بر اساس نسخه وحید دستگردی و سایر منابع معتبر

97896476713852

خمسه نظامی: لیلی و مجنون

9789647858021

شرفنامه

97860058171191

کلیات نظامی گنجوی: مخزن‌الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه، اقبالنامه

97896459815165

اقبالنامه، یا، خردنامه "حکیم نظامی گنجوی": با حواشی و شرح لغات و ابیات و تصحیح و مقابله با سی نسخه کهنسال

97896440126862

کلیات نظامی گنجوی شامل: مخزن‌الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت‌پیکر، شرفنامه و اقبالنامه

97860017102781

کلیات نظامی گنجوی شامل: مخزن‌الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت‌پیکر، شرفنامه و اقبالنامه

97860017102611

خسرو و شیرین

97860017108721

خسرو و شیرین

97860092244871

شرفنامه

97860092244701

لیلی و مجنون

97860092244941

مخزن الاسرار

97860092244491

هفت پیکر

97860092244631

دیوان شعر باباطاهر عریان همدانی

978964406132513

دوبیتی‌های باباطاهر عریان بر اساس نسخه وحید دستگردی

97860092037963

خسرو و شیرین

97860092578431

دوبیتی‌های باباطاهر: بر اساس نسخه وحید دستگردی و سایر نسخ معتبر

97860017109951

لیلی و مجنون

97860092578501

لیلی و مجنون حکیم نظامی گنجوی

97860052414401

دوبیتی‌های باباطاهر، بر اساس نسخه وحید دستگردی و سایر نسخ معتبر

97896473969671

رسائل جامع خواجه عبدالله انصاری

97860069680321

کلیات نظامی گنجوی شامل: مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، شرفنامه و اقبالنامه

97896422010441

کلیات نظامی گنجوی شامل: مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، شرفنامه و اقبالنامه

97896422010371

لیلی و مجنون: همراه با داستان لیلی و مجنون به نثر روان

97896426328861

هفت پیکر نظامی گنجوی: همراه با داستان هفت پیکر به نثر روان بر اساس نسخه وحید دستگردی

97896426328791

کلیات حکیم نظامی گنجوی

97896494679864

دوبیتی‌های باباطاهر

97860059982691

کلیات حکیم نظامی گنجوی تعلیقات: مخزن‌الاسرار، خسر و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، شرفنامه و اقبالنامه ...

97860055843631

کلیات نظامی گنجوی شامل: مخزن‌الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، شرفنامه و اقبالنامه به اضافه: فرهنگ لغات و کنایات

97896462617542

کلیات نظامی گنجوی شامل: مخزن‌الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، شرفنامه و اقبالنامه به اضافه: فرهنگ لغات و کنایات

97896462617612

کلیات نظامی گنجوی

97896493735911

لیلی و مجنون

97896429255682

دوبیتی‌های باباطاهر بر اساس نسخه وحید دستگردی و سایر نسخ معتبر

97896499169031

گنجینه گنجه‌ای حکیم نظامی گنجه‌ای: شرح حال نظامی و فرهنگ لغات و دیوان قصیده و غزل و رباعیات

978964595844010

کلیات نظامی: مخزن الاسرار - لیلی و مجنون - خسرو و شیرین

97896477511173

کلیات نظامی: هفت‌پیکر - اقبالنامه - شرفنامه

97896477511243

دوبیتی‌های باباطاهر بر اساس نسخه وحید دستگردی

97860097969151

اقبالنامه حکیم نظامی گنجوی

97896493121321

خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجوی

97896493121251

شرفنامه حکیم نظامی گنجوی

97896493121561

گنجینه حکیم نظامی گنجوی

97896493121701

لیلی و مجنون

97896493121181

مخزن الاسرار حکیم نظامی گنجوی

97896493121631

هفت پیکر حکیم نظامی گنجوی

97896493121491

کلیات خمسه حکیم نظامی گنجه‌ای: مخزن‌الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر بهرام‌نامه هفت...

97896459591642

رسائل جامع خواجه عبدالله انصاری: عارف قرن چهارم هجری

97896473791131

دوبیتی‌های باباطاهر عریان: با استفاده از نسخه تصحیح شده مرحوم وحید دستگردی و نسخ معتبر دیگر

97896456720187

کلیات نظامی گنجوی

97896457043751

کلیات حکیم نظامی گنجوی

97896473662291

کلیات حکیم نظامی گنجوی

97896496096381

کلیات حکیم نظامی گنجوی

97896495169981

کلیات خمسه نظامی: مخزن‌الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه، اقبالنامه: مطابق نسخه تصحیح شده وحید دستگردی

97896467366895

کلیات خمسه نظامی: مخزن‌الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه، اقبالنامه: مطابق نسخه تصحیح‌شده وحید دستگردی

97896467366965

کلیات حکیم نظامی گنجوی

97896494299221

کلیات خمسه حکیم نظامی گنجوی شامل: مخزن‌الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، بهرامنامه، هفت گنبد، اسکندرنامه ...

3

خمسه نظامی: اقبالنامه

97896478580691

خمسه نظامی: خسرو و شیرین

97896478580141

خمسه نظامی: شرفنامه

97896478580521

خمسه نظامی: گنجینه گنجوی

97896478580381

خمسه نظامی: مخزن‌الاسرار

97896478580071

خمسه نظامی: هفت‌پیکر

97896478580451

گنجینه گنجه‌ای حکیم نظامی گنجه‌ای: شرح حال نظامی و فرهنگ لغات و دیوان قصیده و غزل و رباعیات

97896459584406

اقبالنامه حکیم نظامی گنجوی

2

خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجوی

97896490862932

دوبیتی‌های باباطاهر عریان با استفاده از نسخه تصحیح شده مرحوم وحید دستگردی و نسخ معتبر دیگر

97896456721241

شرفنامه حکیم نظامی گنجوی

2

مخزن الاسرار حکیم نظامی گنجوی

97896490862622

هفت پیکر حکیم نظامی گنجه‌ای

97896490862552

کلیات نظامی گنجوی "حکیم نظامی گنجوی": هفت پیکر - شرفنامه - اقبالنامه

97896440129521

کلیات نظامی گنجوی: مخزن‌الاسرار - خسرو و شیرین - لیلی و مجنون

97896440129451

تذکره نصرآبادی: مشتمل برشرح حال وآثارقریب هزارشاعرعصرصفوی

3

دیوان

7

دیوان کامل استادجمال‌الدین محمد عبدالرزاق اصفهانی

2

سبعه حکیم نظامی گنجوی: شرفنامه - اقبالنامه

2

لیلی و مجنون - مخزن الاسرار

2

دیوان هاتف اصفهانی

8

رسائل جامع عارف قرن چهارم هجری خواجه عبدالله‌انصاری

5

دیوان هاتف اصفهانی، یگانه شعری شیرین سخن قرون اخیربه‌انضمام اشعار رشحه دختر هاتف

9

رسایل جامع خواجه عبدالله انصاری

6

دوبیتی‌های باباطاهر عریان

2

کلیات خمسه نظامی (مطابق نسخه تصحیح شده وحید دستگردی)

1

دوبیتی‌های باباطاهر

3

اقبالنامه

97896447134601

دوبیتی‌های باباطاهر عریان: با استفاده از نسخه تصحیح‌شده مرحوم وحیددستگردی و نسخ معتبر دیگر

97896456730154

خسرو و شیرین

97896447134771

هفت پیکر حکیم نظامی گنجوی

97896447134391

کلیات خمسه نظامی گنجوی: شامل مخزن‌الاسرار، خسرو و شیرین و مجنون، هفت پیکر، شرفنامه، اقبالنامه

97896456933033

دیوان استاد جمال‌الدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی

97896461743751

خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجوی

2

لیلی و مجنون حکیم نظامی گنجه‌ای

97896447134463

مخزن الاسرار حکیم نظامی گنجه‌ای

97896447134533

دیوان شعر باباطاهر عریان همدانی

97896491394871

شطری از اوائل امور عامه شرح منظومه حکمت سبزواری

97896426712673

دوبیتی‌های باباطاهر بر اساس نسخه وحید دستگردی

97896429940383

دوبیتی‌های باباطاهر، بر اساس نسخه وحید دستگردی و سایر نسخ معتبر

97896425693973

خمسه نظامی گنجه‌ای: بر اساس نسخه سعدلو (قرن هشتم هجری) و مقابله با نسخه آکادمی شوروی و تصحیح وحید دستگردی

97896462072264

دوبیتی‌های باباطاهر بر اساس نسخه وحید دستگردی و سایر نسخ معتبر

97862299007342

کلیات حکیم نظامی گنجوی

97860053930401210

پست های حسن وحیددستگردی