علیرضا پلاسید

نام
:
علیرضا
نام خانوادگی
:
پلاسید
ملیت
:
ایرانی

کتاب های علیرضا پلاسید

book titlebook ISBNbook Edition No

ارسطو

97896442649241

لایب نیتس و مفسران فلسفه او: بوترو، راسل، مارتین، گرو، کاپلستون، مورو

97896442648491

اساطیر ایرانی در متون مانوی

97896442652971

جهاد و ترور در اسلام: دیدگاه‌های علمای شیعه و اهل سنت

97896442689531

گفتمان تاریخ‌نگاری رسمی دوره پهلوی پیرامون رضاشاه

97896442689081

معماری مایا

97896429862241

تاریخ هنر جنسن

97896471417101

گوتیک

97896424310141

زیر آسمان اصفهان: لهجه، رسوم و سنت‌ها در اصفهان

97896442648011

تفاسیر شیعی و تحولات تاریخی ایران (سده‌های دهم و یازدهم هجری)

97896442670931

سیر تکوین و تطور حرفه مامایی در عصر قاجار و پهلوی

97896442680901

فلسفه و محیط زیست: مبانی فلسفی ملاصدرا و فرانسیس بیکن در حوزه اخلاق زیست‌محیطی

97896442681991

تکاپوی ملیت ایرانی در قرن دوازدهم هجری

97896442685021

سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) دوره ساسانی

97896444578692

سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) دوره‌های پیش از هخامنشی، هخامنشی و پارتی / اشکانی

97896444578832

سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) سفالگری، خوشنویسی و کتیبه‌نگاری

97896444582242

سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) فرش و فرشبافی، فلزکاری، هنرهای فرعی: آرایه‌ها و موسیقی

97896444582482

سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) معماری دوران اسلامی

97896444581562

سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) هنر نقاشی، کتاب‌آرایی و پارچه‌بافی

97896444582312

روابط دیپلماتیک ایران با انگلستان، عثمانی و روسیه 1815 - 1830

97860060691591

میراث کلاسیک اسلام

97896464145942

گفتارهایی درباره‌ی ایستادگی در برابر نولیبرالیسم

97896488979511

راهنمای تاریخی وسایل صحنه در تئاتر

97860053975051470

پست های علیرضا پلاسید