مجید سبزعلی‌گل

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های مجید سبزعلی‌گل

book titlebook ISBNbook Edition No

مفاهیم پایه و فناوری اطلاعات: شاخه کاردانش

97896438818184

آموزش برنامه‌نویسی Visual basic .NET 2005

97896438814742

واژه‌پرداز (Word 2002)، شاخه کاردانش، استاندارد مهارت: رایانه کار درجه 2، شماره استاندارد: 4-42/28-3، شماره درس: 8995-8994

97896438815424

گواهینامه بین‌المللی کاربری کامپیوتر ICDL-XP سطح دو

978964388016326

بانک اطلاعاتی (Access 2003) شاخه کاردانش استاندارد مهارت: رایانه کار درجه دو، شماره استاندارد: 42/27/2/2 - 3 ...

97896438816105

برنامه‌نویسی (الگوریتم، فلوچارت و زبان VB) شاخه کاردانش استاندارد مهارت: رایانه‌کار درجه یک

97896438815973

مجموعه سوالات رایانه‌کار درجه یک: شاخه کاردانش: استاندارد مهارت: رایانه‌کار درجه یک

97896438817403

گواهینامه بین‌المللی کاربری کامپیوتر (ICDL-XP) مهارت ششم: ارائه مطالب (Microsoft powerPoint XP)

978964388074318

گواهینامه بین‌المللی کاربری کامپیوتر (ICDL-XP) مهارت پنجم: پایگاه داده‌ها (Microsoft Access XP)

978964388073616

آموزش گام به گام Microsoft Office XP شامل Word XP به همراه تایپ سریع و فرمول‌نویسی - Excel XP به همراه مثال‌های کاربردی ...

97896438810612

سیستم عامل پیشرفته شاخه کاردانش استاندارد مهارت: رایانه کار درجه یک

97896438815732

نرم‌افزار NU 2005 شاخه کاردانش استاندارد مهارت: رایانه کار درجه یک

97896438815662

آموزش گام به گام Microsoft Office 2003 شامل Word 2003 به همراه تایپ سریع و فرمول‌نویسی...

97896438810783

رایانه‌کار درجه دو Microsoft Access 2003

97896473531991

اپراتوری ویندوز XP (کارور عمومی رایانه شخصی)

978964667377915

صفحه گسترده (Excel 2003) شاخه کاردانش، استاندارد مهارت: رایانه کار درجه 2

97896438816275

گواهی‌نامه بین‌المللی کاربری کامپیوتر (ICDL-XP) مهارت چهارم: صفحات گسترده

97896435457728

مجموعه سوالات رایانه‌کار درجه دو: شاخه کار‌دانش

97896438817574

رایانه‌کار درجه یک: شاخه کاردانش: استاندارد مهارت: رایانه‌کار درجه یک

97896438817026

رایانه‌کار درجه یک: شاخه کاردانش: استاندارد مهارت: رایانه‌کار درجه یک

97896438816968

رایانه‌کار درجه دو: شاخه کاردانش استاندارد مهارت: رایانه‌کار درجه دو

978964388168916

رایانه‌کار درجه دو: شاخه کاردانش استاندارد مهارت: رایانه‌کار درجه دو

978964388166519

گواهینامه بین‌المللی کاربری کامپیوتر (ICDL-XP) مهارت هفتم: اطلاعات و ارتباطات

978964388056918

تمرین و سئوال ICDL XP سطح دو: شامل کار عملی، سئوالات تستی و تشریحی

97896438812697

گواهینامه بین‌المللی کاربری کامپیوتر (ICDL-XP) مهارت سوم: واژه‌پرداز (Microsoft word XP)

978964388057622

گواهینامه بین‌المللی کاربری کامپیوتر (ICDL-XP) مهارت اول: مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

978964388053824

تمرین و سوال ICDL XP سطح یک: شامل کار عملی و سئوالات تستی

978964388121410

سیستم عامل پیشرفته شاخه کاردانش استاندارد آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی

97896438818493

گواهینا‌مه بین‌المللی کاربری کامپیوتر (ICDL-XP) مهارت دوم: استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل‌ها (Windows XP)

978964388054527

گواهینامه بین‌المللی کاربری کامپیوتر (ICDL - XP) مهارت چهارم: صفحه گسترده (Microsoft Excel XP)

978964388072919

گواهینامه بین‌المللی کاربری کامپیوتر ICDL-XP سطح دو

978964388061338

نرم‌افزارهای اداری تکمیلی: شاخه کاردانش

97896438818942

صفحه گسترده Excel 2007 (شاخه کاردانش) استاندارد آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی...

97896438818706

مجموعه سوالات کاربر رایانه

97896438824959

سیستم عامل مقدماتی" شاخه کاردانش استاندارد آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی

97896438818256

ارایه مطالب (2007 Power Point) شاخه کاردانش

97896438818874

اطلاعات و ارتباطات: شاخه کاردانش استاندارد آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی کاربر...

97896438818324

مجموعه سوالات کاربر نرم‌افزار اداری: استاندارد آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی

97896438826554

واژه‌پرداز (Word 2007) شاخه کاردانش: استاندارد آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی

97896438818637

کاربر رایانه: استاندارد آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور)

978964388246413

کاربر رایانه: استاندارد آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور)

978964388247112

گواهینامه بین‌المللی کاربری کامپیوتر ICDL-XP سطح یک

978964388060674

تمرین و سئوال گواهینامه بین‌المللی کاربری رایانه سطح دو بر اساس ICDL نسخه 5: Office 2007

97896438832635

تمرین و سئوال گواهینامه بین‌المللی کاربری رایانه سطح یک بر اساس ICDL نسخه 5: Windows 7

97896438832565

کاربر نرم‌افزار اداری: استاندارد آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی، کاربر نرم‌افزار اداری: 4/1/24/42/-3

97896438826315

کاربر نرم‌افزار اداری: استاندارد آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی، کاربر نرم‌افزار اداری: 4/1/24/42/-3

97896438826247

گواهینامه بین‌المللی کاربری رایانه بر اساس ICDL نسخه 5: مهارت پنجم: استفاده از پایگاه داده

978964388344710

گواهینامه بین‌المللی کاربری رایانه بر اساس ICDL نسخه 5: مهارت هفتم: اینترنت و ارتباطات Web browsing and communication

978964388346111

گواهینامه بین‌المللی کاربری رایانه بر اساس ICDL نسخه 5: مهارت چهارم: صفحه گسترده = Microsoft Excel 2007

978964388343016

گواهینامه بین‌المللی کاربری رایانه بر اساس ICDL نسخه 5: مهارت اول مفاهیم پایه فناوری، اطلاعات و ارتباطات

978964388340916

گواهی‌نامه بین‌المللی کاربری کامپیوتر، مهارت چهارم صفحه گسترده Microsoft Excel 2016

97896438855191

گواهینامه بین‌المللی کاربری رایانه بر اساس ICDL نسخه 5: مهارت دوم: استفاده از رایانه و مدیریت فایل‌ها

978964388341618

گواهینامه بین‌المللی کاربری رایانه بر اساس ICDL نسخه 5: مهارت سوم واژه‌پرداز Microsoft Word 2007

978964388342318

گواهینامه بین‌المللی کاربری رایانه بر اساس ICDL نسخه 5: مهارت ششم: ارایه مطالب

978964388345413

گواهینامه بین‌المللی کاربری رایانه،‌ مهارت سوم واژه‌پردازMicrosoft word 2016

97896438855021

گواهینامه بین‌المللی کاربری رایانه براساس ICDL نسخه 5 مهارت پنجم: استفاده از پایگاه داده Microsoft access 2016

97896438855331

گواهینامه بین‌المللی کاربری رایانه براساس icdl نسخه 5 مهارت ششم: ارایه مطالب Microsoft powerpoint 2016

97896438855261

گواهینامه بین‌المللی کاربری رایانه براساس: آخرین استاندارد ICDL جهانی، کاربرد ICDL (کد ملی شناسایی آموزش شغل ...

97896438855401

حسابداری عمومی مقدماتی (با رایانه)

97896456025721

مرجع کامل سایت‌های اینترنتی ایرانی

97896458828821

مجموعه سئوالات چهارگزینه‌ای و کارگاهی اپراتوری ویندوز (کارور عمومی رایانه شخصی)

97896456025893

رایانه ‌کار درجه دو ICDL (گواهینامه بین‌المللی کاربری کامپیوتر)

97896438802171

کارور نشر رومیزی تحت ویندوز Word 2000

97896438801493

رایانه‌کار درجه یک: مهارت اول: سیستم عامل پیشرفته (پارتیشن‌بندی - ویندوز XP پیشرفته)

97896438808041

رایانه‌کار درجه یک: مهارت پنجم: مفاهیم شبکه (Network)

97896438807981

رایانه‌کار درجه یک: مهارت سوم و چهارم: برنامه‌نویسی (الگوریتم و فلوچارت - ویژوال بیسیک 6)

97896438808281

آموزش جادوئی تندنویسی: مطابق با استاندارد جدید ویژه علاقه‌مندان و هنرجویان نشر رومیزی

97896495899541

اپراتوری ویندوز (کارور عمومی رایانه شخصی)

978964651571018

رایانه‌کار درجه 2 ICDL (نسخه XP)

97896438809581

رایانه‌کار درجه یک ICDL (نسخه XP)

97896438809721

رایانه‌کار درجه یک مهارت دوم Norton utility (تحت ویندوز)

97896438809411

رایانه‌کار شبکه اینترنت

97896456935633

آموزش تصویری اپراتوری Microsoft Windows XP (کارور عمومی رایانه شخصی)

97896438811221

آموزش گام به گام Windows XP به همراه پارتیشن‌بندی و نصب ویندوز

97896438809891

آموزش گام به گام کارور نشر رومیزی تحت ویندوز Microsoft word XP به همراه تایپ سریع و فرمول‌نویسی

97896438810921

رایانه‌کار نقشه‌کشی به کمک اتوکد 14 AutoCad - 14: کتاب درسی نظام جدید آموزش متوسطه شاخه کار و دانش، بر اساس آخرین استاندارد کد ...

97896474056383

آموزش جادویی صفحه گسترده EXCELL: مطابق با استاندارد جدید کاردانش و فنی و حرفه‌ای

97896487780381

آموزش گام به گام Microsoft Excel 2003

97896438810473

مجموعه سوالات تستی، تشریحی و عملی رایانه‌کار درجه یک

97896438809032

آموزش گام به گام Microsoft PowerPoint 2003

97896438810093

آموزش گام به گام Microsoft Word 2003 به همراه تایپ سریع و فرمول‌نویسی

97896438810302

آموزش گام به گام Word XP به همراه تایپ سریع و فرمول‌نویسی

97896438809962

رایانه‌کار درجه دو: مهارت اول: مبانی کامپیوتر

97896438803784

رایانه‌کار درجه دو: مهارت سوم (Microsoft windows XP (1

97896438804154

رایانه‌کار درجه دو: مهارت پنجم: Microsoft Excel XP

97896438804394

رایانه‌کار درجه دو: مهارت هفتم: Microsoft PowerPoint

97896438805074

آموزش گام به گام Microsoft Access 2003

97896438810543

آموزش گام به گام اینترنت به همراه پست الکترونیک و ویروس‌های اینترنتی

97896438810232

رایانه‌کار درجه دو: مهارت دهم: Outlook Express 6

97896438806995

مجموعه آزمون‌های مدیریت و مربیگری فنی و حرفه‌ای سال 1385: به انضمام آیین‌نامه جدید نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد

97896438813681

آموزش جادوئی Windows 98: مطابق با استاندارد جدید کاردانش و فنی و حرفه‌ای

97896495899472

رایانه‌کار درجه دو: مهارت دوم: سیستم عامل MS-DOS

97896438804226

رایانه‌کار درجه دو: مهارت هشتم: ویروسهای کامپیوتری

97896438807053

مجموعه سوالات رایانه‌کار درجه دو: شامل 2300 سئوال تستی، تشریحی و عملی

97896438807674

رایانه‌کار درجه دو

97896438800959

رایانه‌کار درجه دو: مهارت ششم: Microsoft Access XP

97896438806378

رایانه‌کار درجه دو: مهارت نهم: اینترنت

97896438806827

کتاب درسی رایانه‌کار درجه یک

97896438801186

رایانه‌کار درجه دو: مهارت چهارم: Microsoft Word XP

97896438803615

کتاب درسی رایانه‌کار درجه یک

97896438801256

پست های مجید سبزعلی‌گل