محمودبن‌عبدالکریم شبستری

 عکس پروفایل محمودبن‌عبدالکریم شبستری

سعدالدّین محمود بن امین‌الدّین عبدالکریم بن یحیی شبستری (معروف به شیخ محمود شبستری) یکی از عارفان و شاعران سدهٔ هشتم هجری‌ست.با توجه به مطالب مندرج در کتاب روضات الجنان جلد ۲، وی معاصر شیخ بابا ابی شبستری (متوفی به سال ۷۴۰) بوده و در همان سال فوت نموده، لذا سن شیخ محمود شبستری در زمان فوت باید ۵۲ یا ۵۳ بوده باشد. وی از مشاعر عرفای ایران است و بیشتر شهرت او به خاطر اثر معروفش گلشن راز است.


سال تولّد او را گوناگون و از جمله ۶۶۷ هجری خورشیدی مطابق با ۱۲۸۸ میلادی دانسته‌اند. محل تولّد این عارف نام‌آور قصبهٔ [شبستر] در نزدیکی شهر [تبریز] است.

در اوائل زندگیش، تبریز بروز و غلبهٔ قدرت [مغول‌ها] را شاهد بود.وی در اواسط زندگی به [کرمان] رفت و در آنجا ازدواج نمود و حاصل این ازدواج یک پسر بود.

وی به دقایق حکمت عرفان نظری واقف و به فتوحات مکّیه و [فصوص الحکم] [محی الدین ابن العربی] احاطه داشت. وی به جستجوی شمس خود پرداخت و به‌طوری که خود در گلشن راز بیان می‌دارد، شیخ و پیرش، امین الدّین بوده‌است:

 

در کتاب [دویست سخنور] درباره او چنین آمده است: محمود، معروف به شیخ محمود شبستری، ملقّب به سعدالدین، فرزند عبدالکریم امین الدین، از مشاهیر شعرا و مشایخ عرفای آذربایجان است» که از عارفان قرن هشتم هجری و شاعران متوسط پارسی گوی به شمار می آید. او در سال ۶۸۷ هجری در زمان [گیخاتوخان]، در قصبه [شبستر]، واقع در دوازده فرسخی تبریز چشم به جهان گشود.

 

به سبب جامعیتی که شیخ شبستری در علوم معقول و منقول کسب کرده بود به زودی شهرت و مرجعیت یافته با مشاهیر عصر خود ارتباط برقرار نمود. او سفرهایی به شهرهای ایران و خارج از ایران کرده بود. چندی نیز در کرمان اقامت گزید و در آن جا بود که ازدواج نمود و اولاد و احفادش در آن سامان باقی ماندند و طایفه‌ای به نام [خواجگان] را بنا نهادند.

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های محمودبن‌عبدالکریم شبستری

book titlebook ISBNbook Edition No

گلشن راز

97860059130331

گلشن راز

97896464147613

گولشه‌نی راز

97860024900871

گلشن راز

97896499130702

گلشن راز

97896472834582

گلشن راز "و فرازهائی از شرح گلشن راز شیخ محمد لاهیجی"

97896404172701

حق‌الیقین فی معرفه رب‌العالمین

97896433108442

گلشن راز

97896477513223

گلشن راز شبستری

97860090253052

گلشن راز

97896457514301

گلشن راز

97896451726001

گلشن راز

97860017801341

گلشن راز

97896415213412

گلشن راز

97896455612204

گلشن راز

97860073831861

گلشن راز

97896479690314

گلشن راز "متن و شرح" بر اساس قدیمترین و مهمترین شروح گلشن راز: شرح صاین‌الدین علی ترکه اصفهانی، شرح شاه داعی الی‌الله شیرازی ...

97896477513843

گلشن راز

97896403653591

گلشن راز

97896403653661

گلشن راز

97860074511821

گلشن راز

97896427088641

گلشن راز

97860076992561

گلشن راز

97896484795153

گلشن راز

97860065683482

گلشن راز

97896424001021

گلشن راز

97860054270801

گلشن راز

97860086002371

گلشن راز

97896464947494

گلشن راز: همراه با مقدمه، درست‌خوانی ابیات، تلفظ واژگان دشوار و توضیحات

97896440115804

شرح ساده گلشن راز

97896430421417

گلشن راز

97896429051883

گلشن راز

97860097969221

گلشن راز

97860095400993

برگزیده اشعار شیخ محمود شبستری

97860080303241

گولشن راز

97860048614961

برگزیده اشعار شیخ محمود شبستری

97862264711211

گلشن راز

97860061851562

گلشن راز

97896483332821

منظومه گلشن راز

97896459290821

منظومه گلشن‌راز: همراه با ترجمه متن کامل انگلیسی

97896456266082

گلشن راز

97896462102191

گلشن راز شبستری

97896433099091

گلشن راز فارسی - انگلیسی

97896479690001

مثنوی گلشن راز

97896440734341

رساله حق‌الیقین

97896457450882

گلشن راز

97896457453612

گلشن راز

1

منظومه گلشن راز

97896462618151

مجموعه رسائل عوارف المعارف

1

گلشن راز

1

مثنوی گلشن راز

1

مجموعه گلشن راز

1

گلشن راز

1

مثنوی گلشن راز

2

گلشن راز

1

گولشن راز

97860072816591

گلشن راز

97860075633972

برگزیده اشعار شیخ محمود شبستری

97862271113471

راز‌هایی از گلشن راز: همراه با مقدمه، درست‌خوانی ابیات، تلفظ واژگان دشوار و توضیحات

97896440154032

گلشن راز (باغ دل)

978964445170610

گلشن راز

9789643512033904

مثنوی گلشن راز

97896460712782

گلشن راز: همراه با مقدمه، درست‌خوانی ابیات، تلفظ واژگان دشوار و توضیحات

97896440115805

گلشن راز

97896457161562

پست های محمودبن‌عبدالکریم شبستری