احمد خاتمی

 عکس پروفایل احمد خاتمی

حمد خاتمی (زادهٔ ۱۳۳۵ در شهر ری) فرهنگ‌نویس، منتقد ادبی، مصحح نسخ تاریخی، پژوهشگر ادبیات فارسی در زمینه‌های تاریخ ادبیات فارسی و ادبیات مذهبی فارسی است. همچنین او رئیس دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، استاد تمام و عضو هیئت علمیِ گروه زبان و ادبیات فارسی، و مدیر قطب علمی «تاریخ ادبیات فارسی» در همان دانشکده است.

 او تحصیلات خود را در رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترا به‌ترتیب در سه دانشگاه تهران، تربیت معلم، و تهران سپری کرد، و در نهایت در سال ۱۳۷۲ با درجهٔ دکترا فارغ‌التحصیل شد. خاتمی از سال ۱۳۷۱ به عضویت هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گروه ادبیات و زبان فارسی درآمد.

خاتمی بر آن است که بخش مهمی از میراث ادبیات فارسی در بافتار معنایی علم کلام نوشته شده‌است، و بدون درنظرگرفتن این ریشه‌های کلامی و تسلط به علم کلام، فهم ادبیات فارسی غیرممکن است. او معتقد است عرفان و فلسفه نیز دیگر زمینه‌هایی هستند که بخش‌هایی از ادبیات فارسی بر پایهٔ آن‌ها شکل گرفته‌است، بااین‌حال، علم کلام در ادبیات فارسی حضور بسیار پررنگ‌تری از دو حوزهٔ دیگر دارد. احمد خاتمی در زمینهٔ دوره‌بندی تاریخ ادبیات فارسی نیز آثاری منتشر کرده‌است، و نظراتی نیز به‌ویژه در خصوص دورهٔ بازگشت ادبی دارد. او نقطهٔ عطف دورهٔ بازگشت ادبی را نه شعر، که نثر آن دوره می‌داند. به باور احمد خاتمی، این نثرنویسان آن دوره بودند که زمینهٔ شکل‌گیری نثر ساده، روان، قابل فهم و به دور از عبارات متکلف را فراهم آوردند. او نقاط قوت دیگری نیز برای دورهٔ بازگشت برشمرده‌است که از آن بین می‌توان به گرایش به فرهنگ‌نویسی، توجه به دستورزبان‌نویسی، میل به داستان‌نویسی و توجه به مضامین سیاسی اجتماعی روز در دو-سه دههٔ پایانی دورهٔ بازگشت در ادبیات فارسی اشاره کرد.

مدیرنشرپایا
نام
:
احمد
نام خانوادگی
:
خاتمی
تاریخ تولد
:
1335
ملیت
:
ایرانی
شهر محل سکونت
:
تهران
شهر محل تولد
:
شهر ری

کتاب های احمد خاتمی

book titlebook ISBNbook Edition No

گزیده مقالات کتاب ماه ادبیات درباره نقد کتاب (1388 - 1386)

97860055059621

مثنوی معنوی به انضمام: ترجمه آیات و روایات و عبارات عربی و فرهنگ لغات و ترکیبات و فهرستهای راهنما و کشف‌الابیات

97896401142091

اسطوره متن هویت‌ساز: حضور شاهنامه در ادب و فرهنگ ایرانی

97896444590161

منشور حکمت و حکومت: سیری در نامه امام علی (ع) به مالک اشتر

97860050763491

ایران ما

97860052217181

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): آباد و آبادانی - ایمان

97896423824081

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): آتش عشق - زلف معشوق

97896423825141

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): بت و بتخانه - تعلیم و تربیت

97896423824151

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): تفاخر - جود و سخا

97896423824391

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): جهاد - خواجگی و بندگی

97896423824461

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): خواطر، دلق

97896423824531

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): دنیا - زیرکی و هوشیاری

97896423824771

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): سبب و مسبب، شکوه از عشق

97896423824841

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): ستایش معشوق، عشق و بردباری

97896423825211

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): شکوه از فراق، ظاهربینی

97896423824911

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): ظلم و ستم، عشق/ عاشق/ معشوق

97896423825071

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): عشق و رضا - عشق و مستی

97896423825521

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): غربت، قلب

97896423825831

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): قلندر و قلندری، عقل پیامبر (ص)

97896423825901

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): مدح ائمه و اولیای الهی - میخانه

97896423826061

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): نبرد - نصیحت

97896423826131

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): نطق - بی‌وفایی

97896423826201

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): وصف معشوق، عیسی (ع)

97896423825761

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): وطن/ ایران، یونس (ع)

97896423826371

گزیده مقالات و گفت‌وگوهای کتاب ماه ادبیات درباره ادبیات انقلاب اسلامی (1388 - 1386)

97860022201891

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): عشق و مشکلات - وصف عشق

97896423825691

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): وطن/ ایران، یونس (ع)

97896423825381

آسمان‌های دگر: راهنمای پژوهش در مثنوی

97896401141171

متن ویراسته و شرح کامل تاریخ جهانگشای جوینی

97896422400363

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): آدم / آدمی - ایمان

97896423837641

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): بت و بتخانه - تعلیم و تربیت

97896423837711

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): تفاخر - جود و سخا

97896423837881

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): جهاد - خواجگی و بندگی

97896423837951

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): خواهش و درخواست - دلق

97896423838011

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): دنیا - زهد و تقوا

97896423838181

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): سبب و مسبب - شکوه و شکایت

97896423838251

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): شکوه و شکایت - ظاهر و باطن

97896423838321

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): ظلم و ستم - عشق/ عاشق/ معشوق

97896423838491

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): عشق / عاشق / معشوق

97896423838871

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): عشق/ عاشق/ معشوق

97896423838631

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): عشق/ عاشق/ معشوق

97896423838701

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): عشق/ عاشق/ معشوق

97896423838941

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): عشق/ عاشق/ معشوق

97896423838561

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): عشق/ عاشق/ معشوق - عیسی (ع)

97896423839001

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): غربت - قلب

97896423839171

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): فهرست‌ها، مقدمه در شرح حال شاعران، فرهنگنامه

97896423837571

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): قلندر و قلندری - مدح و منقبت پیامبر (ص)

97896423839241

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): مدح ائمه (ع) و اولیای الهی - میخانه

97896423839311

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): نبرد - نصیحت

97896423839481

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): نطق - وعده/ وفا

97896423839551

دیوان موضوعی شعر فارسی: طبقه‌بندی شعر فارسی از نظر مضامین دینی، عرفانی، اخلاقی - ملی، سیاسی و اجتماعی): وطن/ ایران، یونس (ع)

97896423839621

سفرنامه دوم مظفرالدین شاه به فرنگ

97860052211142

گزیده تاریخ جهانگشای جوینی

97896422460451

متن ویراسته و شرح کامل تاریخ جهانگشای جوینی

97896422468921

متن ویراسته و شرح کامل تاریخ جهانگشای جوینی

97896422400294

متن ویراسته و شرح کامل تاریخ جهانگشای جوینی

97896422400434

متن ویراسته و شرح کامل تاریخ جهانگشای جوینی

97896422400504

گزیده شعر فارسی (با انتخاب حکیم ملاصدرای شیرازی)

97896422486291

درس‌گفتارهای نقد ادبی استاد عبدالحسین زرین‌کوب

97896467487671

فارسی عمومی

97896467486067

گزیده حدیقه سنایی

97896490063073

عزاداری: جایگاه، آسیب‌ها، و راهکارها

97896496575161

قرآن اور چهره نفاق

97896452903661

دوره بازگشت و سبک هندی

97896467485141

فرهنگنامه موضوعی قرآن کریم: ک - ی

97896447605323

فرهنگنامه موضوعی قرآن کریم

97896447604264

فرهنگنامه موضوعی قرآن کریم: آ - ت

97896447604024

فرهنگنامه موضوعی قرآن کریم: ث - ق

97896447604194

حکایت دوست: روایتی دینی - تاریخی از واقعه کربلا

97896467488281

ترجمه، تکمله و بررسی منابع و مآخذ احادیث مثنوی استاد بدیع‌الزمان فروزان‌فر به همراه مقدمه‌ای درباره سیر تدوین حدیث و شرح بعضی از اصطلاحات علم‌الحدیث

97896447616524

نگاهی به ادبیات معاصر ایران

97896422485132

پست های احمد خاتمی

مراسم بین‌المللی بزرگداشت کمال خجندی با حضور و سخنرانی دکتر حسن بلخاری