محمدحسین قشقایی

هیچ مشخصاتی ثبت نشده است

کتاب های محمدحسین قشقایی

book titlebook ISBNbook Edition No

قانون کار: مصوب 69/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام (با آخرین اصلاحات)

97896494059884

مشاور همراه: آنچه بیمه‌شدگان باید بدانند، چگونه بیمه شویم

97860053360162

دیوان عدالت اداری: قوانین و مقررات (با آخرین اصلاحات)، توضیحات کاربردی، پرسش و پاسخ، مدارک مورد نیاز برای شکایت در دیوان

97860053361602

مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

97860053362521

مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

97860053361469

قوانین و مقررات کار و بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور

97896494059262

بیمه بیکاری: قوانین و مقررات مربوطه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری پرسش و پاسخ

97860053360851

قانون تامین اجتماعی و بیمه بیکاری در نظم حقوق کنونی

97896495847991

آنچه بیمه‌شدگان باید بدانند: بازنشستگی و شرایط آن

97860053360091

قانون کار در نظم حقوق کنونی

97860053360541

قوانین و مقررات انتخاباتی

97860053360301

مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

97896495847204

قوانین و مقررات بیمه کارگران ساختمانی

97860053360611

قوانین و مقررات تامین اجتماعی

97896494059025

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

97860053361221

قوانین و مقررات چک سفته و برات (با آخرین اصلاحات)

97860053360921

قانون بودجه سال 1390 کل کشور

97860053361532

قانون بودجه سال 1391 کل کشور

97860053361912

قانون بودجه سال 1392 کل کشور، به انضمام قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392

97860053362211

قانون بودجه سال 1393 کل کشور

97860053362691

قانون بودجه سال 1394 کل کشور: پیوست شماره چهار: اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب برنامه و فعالیت مصوب 1394/12/24 مجلس شورای اسلامی

97896417961451

قوانین و مقررات مربوط به کار و تامین اجتماعی

97860019383131

آیین دادرسی کار جدید (مصوب مورخ 1391/11/7)

97860053362451

قانون بودجه سال 1397 كل كشور

97860053362381

پرسش و پاسخ کار و تامین اجتماعی

97860053361771

قانون تامین اجتماعی

97860053362142

قوانین و مقررات بیمه اختیاری و مشاغل آزاد (بیمه‌ای و درمانی)

97896495847061

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

97896495847131

قانون بیمه بیکاری

97896494059642

مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

97896495847201

قانون کار، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری

97896495847441

قوانین و مقررات درمانی: اطلاعات و راهنمایی‌های بیمه‌ای درمانی (وزارت بهداشت - سازمان بیمه خدمات درمانی)(سازمان تامین اجتماعی)

97896495847371

راهنمای مقررات کار و تامین اجتماعی

97860053361083

قوانین و مقررات نظام صنفی (با آخرین اصلاحات)

97860053360235

مجموعه قوانین و مقررات مدیریت خدمات و استخدام کشوری به انضمام آیین‌نامه‌های اجرایی و ...

97860053362072

مجموعه کامل قوانین و مقررات جانبازان، ایثارگران و آزادگان به انضمام: آیین‌نامه‌های اجرایی، آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، پرسش و پاسخ

97860053363061

قوانین و مقررات مربوط به تامین اجتماعی بانضمام قانون بیمه بیکاری، قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ...

978964615359214

پست های محمدحسین قشقایی