محمدباقر کمره‌ای

 عکس پروفایل محمدباقر کمره‌ای
محمّدباقر کَمَره‌ای خُمینی (۱۲۸۴ش-۱۳۷۴ش) عالم شیعی قرن چهاردهم قمری، نویسنده و مترجم کتاب‌ها و مقالات متعددی بود. وی تحصیلات خود را در قم و نجف نزد علمایی همچون شیخ عبدالکریم حائری، سید ابوالحسن اصفهانی، میرزای نائینی و آقا ضیاء عراقی گذراند. وی پس از بازگشت به ایران عمده فعالیت خود را به تألیف و ترجمه گذراند و در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ شمسی در حدود ۵۰ اثر از خود به جای گذاشت. محمدباقر کمره‌ای از نویسندگان مجله آیین اسلام بود و تشکلی به نام «هیئت روحانی منتظم» را تاسیس کرد. مدفن وی در حرم عبدالعظیم حسنی است. زندگی‌نامه کمره‌ای در سال ۱۳۲۳ق (مصادف با ۱۲۸۴ش) در کمره از اطراف خمین به دنیا آمد. نسبت او در الذریعه چنین آمده است‌: محمدباقر بن محمد بن محمدرضا بن علی‌اصغر کمره‌ای‌. وی تحصیلات مقدمات و سطوح را در مکتب‌خانه نزد پدرش حاج شیخ محمد گذراند و برای ادامه تحصیلات ابتدا به اراک و پس از آن در سال ۱۳۴۱ق به قم مهاجرت کرد. او در قم نزد شیخ عبدالکریم حائری که آن زمان از عراق به قم تبعید شده بود، سطوح عالیه را آموخت. کمره‌ای در سال ۱۳۴۹ق به نجف رفت و نزد سید ابوالحسن اصفهانی، میرزای نائینی، آقا ضیاء عراقی و دیگران ادامه تحصیل داد. شیخ محمدباقر در سال ۱۳۵۸ق مصادف با ۱۳۱۸ش به کشور بازگشت و در وطن خود ساکن شد و پس از مدتی به شهر ری کوچ کرد. چنان که از زندگی‌نامه کمره‌ای به دست می‌آید اقامت او در تهران در سال ۱۳۲۰ش بود. وی در تهران به اقامه نماز جماعت و تدریس خارج فقه و اصول پرداخت و دست به کار فعالیت‌های علمی، نگارشی و مطبوعاتی زد و تا سال ۱۳۲۴ش چندین اثر از خود به چاپ رساند. او در ۵ محرم سال ۱۴۱۶ق (۱۴ خرداد ۱۳۷۴ش) از دنیا رفت و در حرم عبدالعظیم حسنی به خاک سپرده شد. نوشتار اصلی: آثار محمدباقر کمره‌ای از کمره‌ای آثار فراوانی در حوزه‌های مختلف به یادگار مانده که متجاوز از پنجاه اثر است. ترجمه برخی متون و منابع دینی مانند آثار شیخ صدوق، جلوه بیشتری در آثار او دارد. انتقاد به کمره‌ای سید جعفر شهیدی انتقاداتی به برخی کتاب‌های محمدباقر کمره‌ای مانند «دو گناهکار»، «عروس مدینه» و «حمزه سید الشهداء» داشته و آن‌ها را عجیب دانسته و می‌گوید انتقاد من فقط روی جنبه فضل و دانش مؤلف است که چرا باید با نوشتن این کتاب‌ها، مقام روحانیت کوچک شود. همکاری با مطبوعات دینی بخشی از مقالات کمره‌ای در دهه بیست شمسی در مجله آیین اسلام چاپ می‌شد. او علاوه بر مطبوعات، در مجالس مذهبی هم که توسط انجمن تبلیغات اسلامی یا مؤسسات اسلامی دیگر برگزار می‌شد، شرکت می‌کرد. وی در این سال‌ها تشکلی به عنوان «هیئت روحانی منتظم» تاسیس کرد و بیانیه‌هایی ازطرف آن در مجله آیین اسلام به چاپ رساند.
نام
:
محمدباقر
نام خانوادگی
:
کمره‌ای
سال وفات
:
۱۳۷۴
شهر محل تولد
:
کمره

کتاب های محمدباقر کمره‌ای

book titlebook ISBNbook Edition No

خصال شیخ صدوق با ترجمه و شرح فارسی

978964600002513

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896469862063

منتخب مفاتیح الجنان درشت خط با ترجمه فارسی

97896464485135

واقعه عاشورا در منابع کهن فارسی - عربی

97896449389551

منتخب مفاتیح الجنان: مطلوب از نظر محتوی و کیفیت با ترجمه فارسی و خط درشت و خوانا

97896472131654

ترجمه جلد شانزدهم بحار‌الانوار: آداب معاشرت

9789644812897

کلیات مفاتیح الجنان

97896487427702

کلیات مفاتیح الجنان

97860090737331

منتخب مفاتیح الجنان: درشت خط با ترجمه فارسی

97896464485684

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896464482547

کلیات مفاتیح الجنان: با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896429431113

کلیات مفاتیح الجنان: با علامت وقف

97896442928111

تحف العقول عن آل الرسول (ص)

12

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896469863296

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896402155795

اصول کافی: کتاب ایمان و کفر 2

978964606674811

امالی شیخ صدوق

978964600014810

رموز الشهاده: ترجمه کامل نفس المهموم و نقثه المصدور

97896460001249

ترجمه تحف العقول عن آل الرسول (ع)

13

کلیات مفاتیح الجنان

97896440011923

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896464483469

الاصول من الکافی

978964481179113

الاصول من الکافی

978964481180713

منتخب مفاتیح الجنان: مطلوب از نظر محتوی و کیفیت با ترجمه فارسی و خط درشت و خوانا

97896472136152

اصول کافی: کتاب ایمان و کفر

978964606678613

اصول کافی: کتاب ایمان و کفر 2

978964606679313

اصول کافی: کتاب حجت (1)

978964606676213

اصول کافی: کتاب حجت (2)

978964606677913

اصول کافی: کتاب دعا - کتاب فضل قرآن - کتاب عشرت

978964606680913

اصول کافی: کتاب عقل و جهل - کتاب فضل علم - کتاب توحید

978964606675513

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896402078579

الاصول من الکافی

97896465214521

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

978964021027710

الروضه من الکافی، یا، گلستان آل محمد

97896448116234

الروضه من الکافی،‌ یا، گلستان آل محمد

97896448116164

مفاتیح الجنان

97896459687911

کمال الدین و تمام النعمه

8

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97860062044061

روایت‌های حیران‌ساز "رفتن‌ها" گذر از بیابان‌های فنا و برخی دیدگاه‌ها و نوشته‌ها

97860080559071

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

978964021076523

کلیات مفاتیح الجنان

97896493033762

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896464483533

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896433327921

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896433330583

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896443703591

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896466062271

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896433331882

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896460665021

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896433331953

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896433340554

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896433340482

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896433342393

دعای روز عرفه

97896433349875

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896464483603

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896493684981

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

1

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896433352744

دعای روز عرفه

97896433340936

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896433360045

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

9789645718259

دعای روز عرفه

97896433379407

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896433353594

مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896464054171

دعای روز عرفه

97896433386578

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896433369293

دعای روز عرفه

97896402005689

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896433388176

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896433396781

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896402003084

دعای عرفه: زیارت امام حسین (ع) در روز عرفه

97896402029372

الاصول من الکافی

978964481074911

الاصول من الکافی

978964481073211

دعای روز عرفه: برگرفته از مفاتیح الجنان

978964020296810

دعای عرفه: زیارت امام حسین (ع) در روز عرفه با ترجمه فارسی

1

ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار: آداب معاشرت

97896448120572

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896469862204

مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896464053637

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896440014372

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896402034395

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896402034467

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896402004215

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896440011309

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

978964020491711

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

978964020286910

آسمان و جهان: ترجمه کتاب السماء و العالم: جلد چهاردهم بحارالانوار

97896448123162

آسمان و جهان: ترجمه کتاب السماء و العالم: جلد چهاردهم بحارالانوار

97896448123302

آسمان و جهان: ترجمه کتاب السماء و العالم: جلد چهاردهم بحارالانوار

97896448122622

آسمان و جهان: ترجمه کتاب السماء و العالم: جلد چهاردهم بحارالانوار

97896448122792

آسمان و جهان: ترجمه کتاب السماء و العالم: جلد چهاردهم بحارالانوار

97896448122932

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

978964020547112

ترجمه جلد شانزدهم بحارالانوار در آداب و سنن

97896448125072

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

978964400113010

کلیات مفاتیح الجنان: با ترجمه فارسی و علامت وقف

978964020711613

کلیات مفاتیح الجنان: با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896402055182

کلیات مفاتیح الجنان: با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896464482308

کلیات مفاتیح الجنان: با ترجمه فارسی و علامت وقف

978964020771014

مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

97896464053879

تحف العقول عن آل الرسول (ص)

978964600011711

کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف

978964640524010

اصول الفوائد الغرویه فی مسائل علم اصول و فقه للنظرات الحدیثه دقیقه

1

پست های محمدباقر کمره‌ای