جعفر مبشر

مدیرنشرشرکت نشر دیدار پارسیان
مدیرنشردیدار پارسیان

کتاب های جعفر مبشر

book titlebook ISBNbook Edition No

کتاب جامع ریاضی سال اول راهنمایی

97896481180701

کتاب جامع ریاضی سال دوم راهنمایی

97896481181001

کتاب جامع ریاضی سال سوم راهنمایی

97896481180631

ریاضی سوم راهنمایی

97860055922761

20 آزمون در 20 روز ریاضیات اول راهنمایی شامل: سوالات امتحانی هماهنگ 20 مدرسه‌ی برتر کشور ...

97860065782171

20 آزمون در 20 روز ریاضیات دوم راهنمایی شامل: سوالات امتحانی هماهنگ 20 مدرسه‌ی برتر کشور ...

97860065782241

20 آزمون در 20 روز ریاضیات سوم راهنمایی شامل: سوالات امتحانی هماهنگ 20 مدرسه‌ی برتر کشور ...

97860065782311

577 تمرین و پرسش چهارگزینه‌ای ریاضی اول متوسطه (هفتم)

97860065784911

مجموعه سوالات امتحانی دروس پایه‌ی هفتم شامل: نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم، پاسخ‌های تشریحی، سوالات طبق بارم‌بندی پیشنهادی کار گروه تالیف کتب درسی

97860065789271

کتاب کار ریاضی شامل: 599 تمرین و پرسش چهارگزینه‌ای

97860079300691

صفر تا صد ریاضی پایه نهم

97860079307791

مجموعه سوالات امتحانی ریاضی پایه‌ی هشتم

97860065788111

مجموعه سوالات امتحانی ریاضی پایه‌ی هفتم (دوره‌ی اول متوسطه)

97860065787981

کتاب کار ریاضی هشتم: شامل 588 تمرین و پرسش چهارگزینه‌ای به همراه پاسخنامه تشریحی پرسشهای چهارگزینه‌ای

97860065787126

کتاب کار ریاضی هفتم: شامل 577 تمرین و پرسش چهارگزینه‌ای به همراه پاسخنامه تشریحی پرسش‌های چهارگزینه‌ای

97860065787296

پست های جعفر مبشر