رضا فرهادیان

رضا فرهاديان، در سال 1327 در شهر همدان پا به عرصه هستى گذاشت.تحصيلات را در زادگاهش آغاز كرد و پس از اخذ مدرک ديپلم در دانشگاه علم و صنعت تهران در رشته مهندسى مكانيك و دانشگاه تربيت معلم (دانش‌سراى عالى تهران) در رشته مشاوره و راهنمايى تحصيلى (علمى) قبول گرديد و به دليل علاقه‌مندى به تعليم و تربيت و معارف اسلامى، دانشگاه تربيت معلم را انتخاب نموده و با طى دوره دانشگاه زمينه براى ورود به آموزش و پرورش و درآمدن به كسوت شريف معلمى فراهم شد و در سال 1352 با استخدام در آموزش و پرورش، سال‌هاى پرشور و به‌يادماندنى تدريس و مشاوره تعليم و تعلم در زندگى فرهنگى او آغاز شد.
مدیرنشرفرهنگی تربیتی توحید
نام
:
رضا
نام خانوادگی
:
فرهادیان
شهر محل تولد
:
همدان

کتاب های رضا فرهادیان

book titlebook ISBNbook Edition No

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه پسران

978964090839623

چگونه زیستن: ادبی، اجتماعی، اخلاقی، روایی (ویژه مدرسین)

97896497324042

هنر معلمی

97896497324112

نیایش و نماز: عالی‌ترین ارتباط در تعلیم و تربیت

97860069340821

قصه‌های تربیتی برای کودکان

97896409108182

مربی و هدف از زندگی

97860076791351

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه دختران

978964548930220

والدین و مربیان مسوول

97896409003903

فریادگر قرن

97896409000622

خانواده و تربیت فرزندان

97896445125681

مبانی تعلیم و تربیت در قرآن و احادیث

97896454806373

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه دختران و پسران

97896454804913

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه پسران

978964548993721

آنچه معلمان و مربیان باید بدانند

97896454862889

آنچه درباره کودکان و نوجوانان باید بدانیم

97896409024173

سلام

97896409037281

نقش ارزش‌یابی در ایجاد انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز

97896409022332

مسواک

97896409015951

هدف از زندگی: "مبلغان و مربیان بدانند؟"

97896497312612

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه پسران

978964090471822

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه دختران

978964090380322

آنچه معلمان و مربیان باید بدانند

978964090698910

مدرسه مطلوب: مبانی، شاخصه‌ها، اصول و روش‌ها

97860091561601

مبانی تربیت و شاخصه‌های مهم در برنامه‌ریزی مدارس دینی

97896497304312

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه دختران و پسران

97896409050817

آنچه والدین و مربیان باید بدانند

978964090448018

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه پسران

978964091045024

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه دختران

978964091044324

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه پسران

978964091336926

شخصیت انسان در تعلیم و تربیت (کودکان و نوجوان)

97896497335171

والدین و مربیان مسئول

97896409092945

فرشته نجات

97896409002602

گفت‌گوهای آموزشی - تربیتی

97860069340991

مبانی تعلیم و تربیت در قرآن و احادیث

97896409083035

ماجرای یک روز برفی

97896409002462

توپ فوتبال

97896409002532

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه دختران و پسران

97896409131239

راه‌کارهای عملی آموزش اخلاق و مهارت‌های زندگی

97896454887634

غدیر حقیقی بر گونه تاریخ

97896497304484

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه پسران

978964091389530

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه دختران

978964091390127

والدین ء ذمیوار استاد

97860042919961

مدرسه مطلوب: مبانی، شاخصه‌ها، اصول و روش‌ها

97896409187151

معلم محبوب، شرایط مقبول، مدرسه مطلوب

97896409194151

آنچه معلمان و مربیان باید بدانند

978964091065814

مدرسه مطلوب: مبانی، شاخصه‌ها، اصول و روش‌ها

97896409197361

آنچه معلمان و مربیان باید بدانند

97896442485356

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه پسران

978964371049115

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه دختران

978964371048415

تربیت برتر: آنچه والدین و معلمان باید بدانند

97896437101013

حقیقتی بر گونه تاریخ

97896437111841

معلم محبوب، شرایط مقبول، مدرسه مطلوب: راهبردهای عملی

97896437116722

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه پسران

978964371184916

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه دختران

978964371243316

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه پسران

978964371302717

والدین و مربیان مسوول

97896437133622

سفارشی به نسل مخاطب

97896494744101

مبانی تربیت و شاخصه‌های مهم در برنامه‌ریزی مدارس دینی

97896494744341

نقش ارزش‌یابی در ایجاد انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز

97896494744271

نقش تفکر در تحول اخلاق

97896494744031

پایه‌های اساسی ساختار شخصیت انسان

97896494744582

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه دختران

978964371405517

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه پسران

978964371634918

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه دختران

978964371718618

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه جوانان دانشجو

97896494744412

آنچه والدین و مربیان باید بدانند

978964371637013

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه پسران

978964371887919

تربیت برتر: آنچه والدین و معلمان باید بدانند

97896437164315

آنچه معلمان و مربیان باید بدانند

97896437199517

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه دختران

978964548046019

مبانی تعلیم و تربیت در قرآن و احادیث

97896437167522

معلم محبوب، شرایط مقبول، مدرسه مطلوب: راهبردهای عملی

97896497304241

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه پسران

978964548377520

تربیت برتر: آنچه والدین و معلمان باید بدانند

97896454860666

آنچه والدین و مربیان باید بدانند

4

آنچه که معلمان باید بدانند

1

آنچه والدین باید بدانند

1

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه پسران جوان

6

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه دختران جوان

6

آنچه معلمان و مربیان باید بدانند

2

آنچه والدین و مربیان باید بدانند

7

آنچه والدین و مربیان باید بدانند ویژه اولیاء و مربیان

آنچه معلمان و دبیران باید بدانند

آنچه درباره کودکان و نوجوانان باید بدانیم

97896442405911

آنچه معلمان و مربیان باید بدانند

97896442405534

آنچه والدین و مربیان باید بدانند

97896442405229

آنچه یک جوان باید بداند (ویژه پسران)

97896442404928

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه پسران

97896442420529

جاننی کی باتین

طرح ارتباط اولیاء و مربیان در پرورش اخلاقی دانش‌آموزان

97896442417582

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه دختران

97896442405088

التربیه المثالیه: وظائف الوالدین و المعلمین

1

للمعلمین و المربین

1

للوالدین و المربین

1

ارشادات و نصایح للفتیات

1

اطروحه لتعاون الاباء و المربین فی تنشئه التلامیذ

1

تربیت برتر

2

فریادگر قرن: گوشه‌هایی از زندگی سیدجمال‌الدین اسدآبادی پایه‌گذار نهضتهای اسلامی

1

روش‌های کاربردی در پرورش شخصیت دانش‌آموزان

3

روشهای کاربردی در پرورش شخصیت جوانان

2

پست های رضا فرهادیان