رقص عروسکها

خلاصه

کتاب از دو بخش "دفتر شعر "و "داستان‌های کوتاه "تشکیل یافته است" .رقص عروسک‌ها "عنوان نخستین شعر این مجموعه است که این گونه آغاز می‌شود :چهره‌ات را دیدم آن شب/ خوب یادم نیست شاید/ آن شبی در مهر بود آیا/ و یا در مرز تابستان/ ولیکن یاد دارم چهره‌ات را/ با دو چشم گریه‌آلود/ با لبی پر ناله از رقص عروسک‌ها/ ...

پدیدآورندگان

هومن حسین‌زاده

نویسندگان

هومن حسین‌زاده

ناشر ها

نشر تحکیم

تحکیم