هری پاتر و شاهزاده‌ی دورگه

خلاصه

جلد اول از مجموعه‌ی حاضر، با آغاز ششمین سال تحصیلی "هری" در مدرسه‌ی علوم و فنون جادوگری "هاگوارتز" شروع می‌شود. "آلبوس دامبلدور"، مدیر مدرسه، برای "هری" کلاس‌های خصوصی ترتیب می‌دهد و در ضمن این کلاس‌ها، او را با گذشته‌ی "لرد ولدمورت" و افکار و آرزوهای او آشنا می‌کند و راز جاودانگی او را برملا می‌کند. "هری" که بر طبق یک پیش‌گویی، کسی است که باید "لرد ولد مورت، ـ جادوگر قدرتمند و جنایت پیشه ـ را از بین ببرد با "آلبوس دامبلدور" همراه می‌شود تا به کمک هم اقدامات "ولد مورت" برای جاودانگی را خنثی کنند و او بار دیگر موجودی فانی و میرا شود. اما در این میان ماجراهای پیش‌بینی نشده‌ای رخ می‌دهد که باعث می‌شود "هری" در این راه خطرناک تنها بماند.

پدیدآورندگان

جی.کی رولینگ

نویسندگان

جی.کی رولینگ

مریم نصیری‌آذر

مترجمان

مریم نصیری‌آذر

ناشر ها

نشر طحان (وابسته به شرکت طحان گستر راگا)

طحان (وابسته به شرکت طحان گستر راگا)

نشر هله

هله