شرح و تفسیر آسان الکتروکاردیوگرام (ECG)

خلاصه

پدیدآورندگان

جان‌آر. هامپتون

نویسندگان

جان‌آر. هامپتون

کیانوش شعبانی

مترجمان

کیانوش شعبانی

مریم نصیری‌آذر

ویراستاران

مریم نصیری‌آذر

ناشر ها

نشر شرکت انتشاراتی پژواک اندیشه شهرآب

شرکت انتشاراتی پژواک اندیشه شهرآب

نشر آینده سازان

آینده سازان