پادشاه فضای سایبر (2): جاسوسان محبوب = The lord of the cyberspace

خلاصه

آژانس امنيت ملي آمريكا «NSA»، يكي از سازمان‌هاي دولتي امريكاست كه زير نظر وزارت دفاع امريكا اداره مي‌شود و يكي از محرمانه‌ترين سازمان‌هاي جاسوسي است كه فعاليت‌هاي آن شامل جاسوسي انساني نيست و محدود به حوزه ارتباطات مي‌شود. در جلد دوم از كتاب «پادشاه فضاي سايبر»، به بررسي سازمان جاسوسي NSA و نحوه عملكرد آن پرداخته مي‌شود.

پدیدآورندگان

فاطمه نمازدوست

نویسندگان

فاطمه نمازدوست

محمدرضا شاه‌حسینی

نویسندگان

محمدرضا شاه‌حسینی

مریم صفائی

ویراستاران

مریم صفائی

ناشر ها

نشر فاطمه نمازدوست

فاطمه نمازدوست