مرور سریع تفسیر کاربردی ECG در دام‌های کوچک

۹۷۸۶۰۰۴۷۴۰۵۵۵، ۱۱۲ صفحه ، چاپ ۱ ۹۶/۰۷/۱۰ ، ، شومیز، رحلی
مینوفر
مارک‌ای. اویاما
مارک‌اس. کراوس
آناآر. گلزر
سعید نفیسی
سیامک میرزایی‌قرمیش