مجموعه مجموعه کتاب های آس

منظومه‌ی زیست‌شناسی کنکور (زیست‌شناسی (۱) + (۲) + پیش‌دانشگاهی)

۹۷۸۶۰۰۳۵۹۳۶۹۵، ۴۹۸ صفحه ، چاپ ۲ ۹۵/۱۱/۲۳ ، ، شومیز، رحلی
بین المللی گاج
سهیل میرزائی
ابراهیم زره‌پوش
بیتا ساقی
علی‌اکبر ظهری
مریم نجابتی
میترا آقایی
مژگان محقق‌منتظری
فاطمه کارگر
علیرضا مزرعتی
علیرضا شعبانی‌نصر