کشاورز و ابر

خلاصه

کتاب مصور حاضر، یکی از کتاب‌‌‌های مجموعة «قصه‌‌‌های شیرین پدربزرگ» است. داستانی اجتماعی و آموزنده که با زبانی ساده و روان برای گروه‌‌‌های سنی ب و (ج) نگاشته شده است. در داستان می‌خوانیم: «کشاورزان در زمان درو به جمع کردن محصول می‌پرداختند، پدربزرگ ساقه‌‌‌های گندم را به سه دسته تقسیم کرد. او یکی از دسته‌‌‌ها را برای زکات جدا کرده بود. دیگران در مورد دستة مخصوص زکات از او پرسیدند و او برای آنها داستان قدیمی مردی را تعریف کرد که روزی خوابی عجیب دید و در تعبیر آن مدام می‌اندیشید».

پدیدآورندگان

محمدصدیق منشاوی

نویسندگان

محمدصدیق منشاوی

طاهر خوش‌ساروی

مترجمان

طاهر خوش‌ساروی

محمدباقر انصاری

ویراستاران

محمدباقر انصاری

طیبه توسلی

تصویرگران

طیبه توسلی

ناشر ها

نشر مسیا

مسیا