روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنائی

خلاصه

این کتاب، تلاشی در معرفی و بررسی مشکلات تمامی گروه‌های استثنایی و مسائل مرتبط با آنها است. مطالب کتاب در پانزده فصل با عنوان‌های مروری بر تاریخچه کودکان استثنایی؛ پیشگیری؛ آموزش ویژه؛ عقب‌ماندگی ذهنی؛ اختلالات هیجانی ـ رفتاری؛ ناتوانی‌های یادگیری؛ اختلالات ارتباطی؛ آسیب‌های شنوایی؛ آسیب‌های بینایی؛ ناتوانی‌های جسمانی و آسیب‌های سلامت؛ اتیسم و سایر اختلالات نافذ رشد؛ ناتوانی‌های چندگانه و شدید؛ تیزهوشان؛ خانواده و کودک استثنایی و کاربرد تکنولوژی در حیطه کودکان استثنایی تدوین گردیده است.

پدیدآورندگان

محسن شکوهی‌یکتا

نویسندگان

محسن شکوهی‌یکتا

اکرم پرند

نویسندگان

اکرم پرند

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده

نشر طبیب

طبیب