بیهوشی و بیماریهای همراه

خلاصه

پدیدآورندگان

روبرتا‌ال. هاینز

نویسندگان

روبرتا‌ال. هاینز

کاترین‌ای. مارشال

نویسندگان

کاترین‌ای. مارشال

رسول آذرفرین

مترجمان

رسول آذرفرین

رامین اعتصامی

مترجمان

رامین اعتصامی

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده

نشر طبیب

طبیب