مردم‌سالاری دینی و نظریه ولایت فقیه

خلاصه

پدیدآورندگان

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)