خانواده، اسلام و فمینیسم: تبیین رویکرد اسلام و فمینیسم به کارکردهای خانواده

خلاصه

بررسی «کارکردهای خانواده در فمینسم و اسلام» موضوع این اثر می‌باشد. نویسنده ابتدا به خانواده، کارکردها و جایگزین‌های نوین آن اشاره نموده و در ادامه پس از «جریان شناسی فمینیسم»، موج‌های سه‌گانه در تاریخچه آن و گرایش‌های گوناگونی مانند فمینیسم لیبرال، مارکسیست و رادیکال را تشریح نموده است. وی مبانی جریان‌های فمینیسم و اسلام را در نگرش به خانواده و کارکردهای آن مورد بررسی قرار داده است. نگارنده در انتها ضمن تاکید بر وجود نکته‌های مثبت در اندیشه فمینیسم، اقدام به مقایسه مبانی فکری و فلسفی آن با اسلام و کارکردهای خانواده در آن‌ها نموده و به تبیین وجوه افتراق در آنها پرداخته است.

پدیدآورندگان

اسماعیل چراغی‌کوتیانی

نویسندگان

اسماعیل چراغی‌کوتیانی

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)