اداره بیمار ترومایی در اورژانس: سناریوها، الگوریتم‌ها، مستندات علمی

خلاصه

پدیدآورندگان

مارک بیسانزو

نویسندگان

مارک بیسانزو

محمد جلیلی

مترجمان

محمد جلیلی

رضا عزیزخانی

مترجمان

رضا عزیزخانی

هادی قره‌باغی

مترجمان

هادی قره‌باغی

میترا رحیمی

مترجمان

میترا رحیمی

سیاوش خلج

مترجمان

سیاوش خلج

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده

نشر طبیب

طبیب