طب داخلی ویژه بیماران بستری در یک صفحه

خلاصه

پدیدآورندگان

جک پرکینز

نویسندگان

جک پرکینز

اسکات کاهان

نویسندگان

اسکات کاهان

جک.دی مکیو

نویسندگان

جک.دی مکیو

علی ابطحی‌راد

مترجمان

علی ابطحی‌راد

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده