روان‌شناسی و آموزش تیزهوشان

 عکس روی جلد کتاب روان‌شناسی و آموزش تیزهوشان

خلاصه

پدیدآورندگان

محسن شکوهی‌یکتا

نویسندگان

محسن شکوهی‌یکتا

اکرم پرند

نویسندگان

اکرم پرند

محمد رضایی

ویراستاران

محمد رضایی

افق فریدون‌زاده

ویراستاران

افق فریدون‌زاده

طه باستان‌فر

ویراستاران

طه باستان‌فر

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده

نشر طبیب

طبیب