روان‌شناسی شخصیت (نظریه‌های شخصیت با نگرش به منابع دینی)

خلاصه

دانش روان‌شناسي در رابطه با فرايندهاي ذهني و رفتار تلاش مي‌کند تا بتواند قانونمندي رفتار آدمي را کشف کند. در پژوهش پيش‌رو نظريه‌هاي شخصيت با نگرش به منابع ديني بيان شده است. نظريه‌هاي شخصيت اشخاصي چون: فرويد، يونگ و آدلر، هورناي و فروم، ساليوان و موري که هر کدام بنا به تجربه خود مباحثي در رابطه با روان‌شناسي شخصيت ايراد کرده‌اند.

پدیدآورندگان

ابوالقاسم بشیری

نویسندگان

ابوالقاسم بشیری

مجتبی حیدری

نویسندگان

مجتبی حیدری

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)