اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های روماتولوژی و دستگاه ایمنی

خلاصه

پدیدآورندگان

دن‌لوئیس لانگو

نویسندگان

دن‌لوئیس لانگو

دنیس‌ال. کاسپر

نویسندگان

دنیس‌ال. کاسپر

لاری جمسون

نویسندگان

لاری جمسون

آنتونی‌اس. فاسی

نویسندگان

آنتونی‌اس. فاسی

استفان هوسر

نویسندگان

استفان هوسر

جوزف لوسکالزو

نویسندگان

جوزف لوسکالزو

نفیسه عبدالهی

مترجمان

نفیسه عبدالهی

فهیمه عبدالهی

مترجمان

فهیمه عبدالهی

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده