سیمای سرافرازان

خلاصه

کتاب پيش‌رو، بخش پاياني مباحث اخلاقي آيت‌الله محمدتقي مصباح يزدي در ترسيم ويژگي‌هاي ارزشمند شيعيان واقعي و مؤمنان راستين است. در اين مجموعه، بخش دوم خطبه اميرالمؤمنان، عليع درباره ويژگي‌ها و نشانه‌هاي شيعيان واقعي و پرهيزکاران براساس روايت نوف بکالي، بررسي و تبيين شده است. هدف اصلي کتاب ارائه نمونه‌هاي عيني و الگوهاي شايسته بندگي خداوند به جويندگان راه صلاح و رستگاري است.

پدیدآورندگان

محمدتقی مصباح‌یزدی

نویسندگان

محمدتقی مصباح‌یزدی

کریم سبحانی

تدوین‌گران

کریم سبحانی

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)