رشد خلاقیت و شاخص‌های آن در اسلام و روان‌شناسی

خلاصه

اين کتاب سعي دارد نقشه راه خلاقيت يا همان راه توليد فکر و ايده نو را در قالب شاخص‌هايي معرفي کند. بخش اول به دنبال شناخت دقيق پديده خلاقيت است. در بخش دوم، ابتدا مراحل حل خلاقانه مسئله مي‌آيد و پس از آن، روش‌ها و تکنيک‌هاي خلاقيت، با توجه به اهميت و تأثير آنها به بحث گذاشته شده است. در نهايت نيز به آسيب‌هاي خلاقيت و مطالب کليدي پيرامون خلاقيت در کودکان پرداخته شده است.

پدیدآورندگان

جعفر علیگلی

نویسندگان

جعفر علیگلی

ابوالفضل ساجدی

نویسندگان

ابوالفضل ساجدی

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)