تشخیص‌های شایع پزشکی با رویکرد الگوریتمی

خلاصه

پدیدآورندگان

پاتریک هیلی

نویسندگان

پاتریک هیلی

ادوین جاکوبسون

نویسندگان

ادوین جاکوبسون

سلمان اتوکش

مترجمان

سلمان اتوکش

مسعود اصغری

ویراستاران

مسعود اصغری

رامین قدیمی

ناظرها

رامین قدیمی

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده

نشر طبیب

طبیب