راهنمای والدین کودکان مبتلا به سرطان: تشخیص، درمان، تغذیه، مسائل روانی، خانوادگی و اجتماعی

خلاصه

پدیدآورندگان

خدیجه اثنی‌عشری

نویسندگان

خدیجه اثنی‌عشری

محمد بابائی

نویسندگان

محمد بابائی

مونا ابراهیم‌نظری

نویسندگان

مونا ابراهیم‌نظری

پروانه وثوق

ناظرها

پروانه وثوق

فرهاد سمیعی

ناظرها

فرهاد سمیعی

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده

نشر طبیب

طبیب