دسترسی سریع به ملاک‌های تشخیصی اختلالات روان‌پزشکی بر مبنای DMS-5

خلاصه

پدیدآورندگان

علیرضا ابراهیمی

مترجمان

علیرضا ابراهیمی

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده

نشر طبیب

طبیب