سنگ‌های کلیه و مجاری ادراری: کلیات، تشخیص، درمان‌های طبی و جراحی‌های اندویورولوژیک و لاپاراسکوپیک

خلاصه

کتاب حاضر، منبع علمی بومی است که با اولویت به مسائل بهداشتی و درمانی مردم برای دستیاران ارولوژی فلوشیپها و ارولوژیستهای کشور تألیف شده است. از ویژگی‌های مهم کتاب حاضر این است که ضمن استفاده از اصول علمی ثابت شده در دنیا که در منابع معتبری مانند ارولوژی کمپل- والش و اسمیت آمده، سعی شده است در حد توان آثار و مقالات علمی دانشمندان داخلی و تصاویر جراحی و رادیولوژی بیماران بومی در اولویت استفاده قرار گیرد. در مقوله نفرولیتوتومی پرکوتانوس، چون انجام این جراحی به مجموعه مهارت‌ها و شناخت دقیقی از آناتومی سیستم ادراری نیاز دارد، این کتاب طوری طراحی شده است تا یک راهنمای گام‌به‌گام برای آشنایی دستیاران، فلوشیپها، ارولوژیستها و اندویورولوژیستهای سراسر کشور با روش‌ها و تکنیک‌های متعدد این جراحی مهم و حساس و همین‌طور نحوه مدیریت و برخورد با عوارض آن باشد.

پدیدآورندگان

سیدحبیب‌الله موسوی‌بهار

نویسندگان

سیدحبیب‌الله موسوی‌بهار

عبدالمجید ایلون‌کشکولی

نویسندگان

عبدالمجید ایلون‌کشکولی

ناصر سیم‌فروش

نویسندگان

ناصر سیم‌فروش

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده

نشر طبیب

طبیب