کتاب‌شناسی تاریخ فلسفه اسلامی: الف - ظ

خلاصه

معرفی منابع نگاشته شده در موضوع تاریخ فلسفه اسلامی اعم از کتاب، مقاله و پایان‌نامه است. در این نوشتار بر اساس نام نویسندگان، به معرفی آثار نگاشته شده توسط آنان در موضوع تاریخ فلسفه اسلامی و موضوعات متناسب با آن پرداخته شده و مشخصات مأخذشناسی مربوط به منابع اعم از کتاب، مقاله و پایان‌نامه درج شده است. در معرفی این آثار به بیان نام اثر، نام نویسنده یا مترجم، تاریخ انتشار، نمایه اثر، تعداد صفحه، محل نشر و در برخی از موارد توضیحاتی در مورد آن اثر پرداخته شده است. گردآورندگان این مجموعه نخست نام نویسنده، محقق یا مترجم مورد نظر را به ترتیب حروف الفبا ذکر نموده و پس از آن آثار منسوب به وی را در زمینه تاریخ فلسفه اسلامی اعم از کتاب، مقاله و پایان‌نامه، درج نموده است. در این جلد به معرفی 3464 اثر در این موضوع پرداخته شده و اطلاعات مربوط به آن‌ها ذکر شده است.

پدیدآورندگان

مرکز پژوهشی دائره‌المعارف علوم عقلی اسلامی

تدوین‌گران

مرکز پژوهشی دائره‌المعارف علوم عقلی اسلامی

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)