دستنامه جامع داروهای رسمی ایران، ایران فارما همراه با داروهای گیاهی و اقدمات بالینی - پرستاری

خلاصه

پدیدآورندگان

سعید شهراز

نویسندگان

سعید شهراز

طاهره غازیانی

نویسندگان

طاهره غازیانی

صبا غفاری

نویسندگان

صبا غفاری

آزاده مقدس

نویسندگان

آزاده مقدس

سارا عطائی

نویسندگان

سارا عطائی

مهدیه آبیارقمصری

نویسندگان

مهدیه آبیارقمصری

مهسا فضل‌الهی

نویسندگان

مهسا فضل‌الهی

مهیار شیرخدایی

نویسندگان

مهیار شیرخدایی

حسام‌الدین حسینجانی

نویسندگان

حسام‌الدین حسینجانی

سیدحمید خوئی

نویسندگانِ مقدمه

سیدحمید خوئی

خیرالله غلامی

نویسندگانِ مقدمه

خیرالله غلامی

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده

نشر طبیب

طبیب